Thứ ba,  19/01/2021

Xây dựng đường giao thông nông thôn: Khởi sắc ở Văn Lãng

(LSO) – Với phương thức Nhà nước hỗ trợ và Nhân dân cùng làm, tính đến đầu tháng 12/2020, toàn huyện Văn Lãng đã cứng hóa được 58 km đường giao thông nông thôn, vượt 45% kế hoạch đề ra. Để có được kết quả này, năm 2020, UBND huyện Văn Lãng và các xã đã làm tốt công tác lồng ghép các nguồn vốn đầu tư và huy động có hiệu quả sức dân để thực hiện chương trình.

Phát triển, củng cố hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của huyện Văn Lãng với mục tiêu đặt ra là cứng hóa 40 km gồm: 10 km đường trục xã, 10 km đường trục thôn và 20 km đường ngõ xóm. Để hoàn thành mục tiêu, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí, chỉ đạo UBND các xã tăng cường tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực để thực hiện.

Thi công nền tuyến đường giao thông thôn Khòn Trang – Khòn Phia xã Thanh Long, huyện Văn Lãng

Thanh Long là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Văn Lãng, năm 2020, xã phấn đấu cứng hóa 1,3 km đường ngõ xóm. Nhờ làm tốt công tác vận động, huy động sức dân, đến đầu tháng 12/2020, toàn xã đã cứng hóa được 3,1 km đường, vượt kế hoạch gần 2 km. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến tháng 12/2020, xã đã cơ bản đạt tiêu chí giao thông theo tiêu chí nông thôn mới. Có được kết quả này bởi người dân trên địa bàn đã thấy được vai trò quan trọng của hệ thống giao thông trong phát triển kinh tế – xã hội, nhiều thôn đã mạnh dạn đăng ký thêm xi măng để hoàn thiện hệ thống đường trục thôn, ngõ xóm.

Đến nay, các thôn trên địa bàn xã Thanh Long đã làm mới được 8 tuyến với tổng chiều dài 3,1 km, sử dụng hơn 227 tấn xi măng; người dân đối ứng kinh phí mua hơn 1.000 m3 đá và 233 m3 cát, hiến hơn 6.000 m2 đất để mở rộng nền đường.

Tương tự, tại xã Hoàng Việt, năm 2020, xã được lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, riêng tiêu chí giao thông, xã phấn đấu cứng hóa 3,3 km đường ngõ xóm. Với sự đồng thuận cao của người dân, đến tháng 12/2020, toàn xã đã cứng hóa được 4,87 km, vượt 1,5 km so với kế hoạch, sử dụng hết 387 tấn xi măng Nhà nước hỗ trợ.

Không chỉ hai xã nêu trên, nhiều xã khác cũng đã làm tốt công tác cứng hóa đường giao thông nông thôn trong năm 2020 như các xã: Bắc Hùng, Bắc Việt, Nhạc Kỳ, Hội Hoan…

Theo số liệu của Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Văn Lãng, tính đến đầu tháng 12/2020, toàn huyện đã cứng hóa được 58 km đường giao thông nông thôn các loại, vượt 45% kế hoạch đề ra. Trong đó, huyện lồng ghép nguồn lực từ chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đề án giao thông nông thôn để thực hiện 22 công trình, qua đó, đã cứng hóa được 28 km đường trục xã và liên thôn, vượt 40% kế hoạch. Đối với đường ngõ xóm, các xã, thôn đã thực hiện được 30 km, vượt 50% kế hoạch, Nhà nước hỗ trợ gần 3.000 tấn xi măng, Nhân dân đóng góp gần 20 nghìn ngày công, 5,37 tỷ đồng và hiến hơn 39 nghìn mét vuông đất.

Ông Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: Củng cố hạ tầng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Do vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã thực hiện lồng ghép các nguồn lực đầu tư để cứng hóa các tuyến đường. Đồng thời, huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung sức thực hiện.

Bước sang năm 2021, củng cố và phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tiếp tục được huyện Văn Lãng xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện và ưu tiên hỗ trợ nguồn lực để cứng hóa các tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm tại các xã đặc biệt khó khăn, các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

TRANG NINH