Thứ hai,  16/12/2019
Dự án đường Hữu Nghị - Bảo Lâm:

Cần quyết liệt giải phóng mặt bằng

LSO-Công trình đường Hữu Nghị - Bảo Lâm có chiều dài 9,2 km, sau hơn 3 năm triển khai thi công, dự án mới thực hiện được giá trị khối lượng tương đương 45% kế hoạch. Nguyên nhân chính là do ách tắc trong giải phóng mặt bằng.
Nhà thầu triển khai mở nền tại các vị trí đã giải phóng mặt bằng

Trong nhiều năm liền dự án đường Hữu Nghị – Bảo Lâm nằm trong danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh (từ năm 2014 đến năm 2016). Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh, trong tổng số 9,2 km chiều dài tuyến, hiện mới giải phóng mặt bằng được 7,8 km, còn 1,4 km chưa giải phóng.

Dự án có tổng số 354 hộ gia đình và 2 tổ chức bị ảnh hưởng, có 51 hộ phải di chuyển nhà ở, trong đó có 26 hộ phải bố trí tái định cư. Chủ đầu tư và huyện Cao Lộc đã bố trí được 22 vị trí tái định cư và xác định được 4 vị trí mặt bằng để san ủi cho các hộ bị ảnh hưởng. Đến giữa tháng 4/2017, còn 18 hộ chưa di chuyển bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, trong đó có 14 hộ đã nhận tiền và tái định cư. Hầu hết các hộ chưa di chuyển đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc và Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, vận động, nhưng các hộ đều viện nhiều lý do để chậm bàn giao mặt bằng.

Qua tìm hiểu, công tác giải phóng mặt bằng dự án này chậm là do gặp một số vướng mắc, trong khi đó chính quyền chưa quyết liệt trong xử lý. Cụ thể như tại 4 km cuối tuyến từ UBND xã Bảo Lâm đến cửa khẩu phụ Pò Nhùng, có 4 hộ đã nhận tiền bồi thường và được giao tái định cư, nhưng các hộ này vẫn chưa bàn giao mặt bằng, tuy nhiên huyện Cao Lộc vẫn chưa có phương án phù hợp để di chuyển đối với các hộ này.

Ông Hồ Công Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu quan điểm: Riêng 10 vị trí vướng mắc do Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi trường đảm nhiệm đối với 4 km cuối tuyến, các yêu cầu đòi quyền lợi của các hộ gia đình bị ảnh hưởng là không hợp lý. Bởi các cơ chế chính sách của nhà nước đã áp dụng đúng quy định hiện hành, quyền lợi của người bị thu hồi đất được đảm bảo. Vì vậy, theo ông Khánh, để giải quyết dứt điểm các vị trí vướng mắc, trước hết huyện Cao Lộc cần tiếp tục rà soát lại hồ sơ, tập trung tuyên truyền vận động, nếu nhà nước đã thực hiện đúng, đủ các quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ bị thu hồi đất mà các hộ dân vẫn không hợp tác thì huyện Cao Lộc phải tổ chức bảo vệ thi công.

Tại buổi kiểm tra thực tế dự án ngày 12/4/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nếu trong tháng 5/2017, huyện Cao Lộc không tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết triệt để những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hữu Nghị – Bảo Lâm, Cao Lộc sẽ phải chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu để dự án này tiếp tục chậm tiến độ. Ngoài ra, về công tác chuyên môn, huyện Cao Lộc cần tổ chức phân loại các trường hợp không hợp tác để có biện pháp tuyên truyền phù hợp, nếu các hộ tiếp tục không chấp hành, huyện Cao Lộc hoàn thiện thủ tục, tổ chức bảo vệ thi công tại các vị trí người dân không hợp tác.

Không chỉ tập trung xử lý giải phóng mặt bằng, về tổ chức thi công các nhà thầu cũng cần phải linh hoạt, tập trung thi công dứt điểm tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công.

CÔNG QUÂN