Thứ tư,  21/10/2020

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cũng như Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Cụ thể, Ủy ban ATGT quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, ATGT và triển khai các giải pháp liên ngành về lĩnh vực này, ATGT trong phạm vi cả nước.

Đồng thời, hướng dẫn Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện các kế hoạch, giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn quản lý; kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các địa phương. Đề xuất hoặc trực tiếp giải quyết các kiến nghị của địa phương để xử lý các tình huống, sự cố xảy ra nhằm bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông.

Theo Nhandan