Thứ bảy,  05/12/2020

Yêu cầu cung cấp giá khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị yêu cầu cung cấp giá khẩu trang y tế, trang phục phòng chống dịch bệnh về Bộ Y tế trước ngày 25-3. Nếu đơn vị nào không thực hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Yêu cầu cung cấp giá khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch Covid-19

(Ảnh minh họa).

 

Ngày 18-3, Bộ Y tế đã có công văn số 1352/BYT-TB-CT đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp báo giá, bảng phân tích giá thành sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch gửi về Bộ Y tế trước ngày 20-3 và một số đơn vị trước ngày 25-3, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia có phương án kịp thời tổ chức mua sắm, dự phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này còn nhiều đơn vị chưa gửi báo cáo theo yêu cầu. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp và khẩn cấp tại Việt Nam và trên thế giới, Lãnh đạo Bộ Y tế – Trường Tiểu ban hậu cần thuộc Ban chỉ đạo quốc gia – đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ Y tế, tổng hợp báo giá, bảng phân tích giá thành sản xuất theo biểu mẫu đính kèm tại công văn số 1352/BYT-TB-CT ngày 18-3-2020, khẩn trương gửi về Bộ Y tế trước ngày 25-3.

Trường hợp đơn vị gặp khó khăn về nguyên liệu sản xuất, đề nghị xem công văn số 1485/BYT-TB-CT ngày 22-3 kèm theo công văn này để có kế hoạch sản xuất.

Đối với các đơn vị không thực hiện việc gửi báo giá và bảng phân tích giá nói trên, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Theo Nhandan