Thứ sáu,  27/11/2020

Kiểm tra việc giám sát thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid–19 tại Chi Lăng

LSO-Sáng 12/6/2020, đoàn công tác của tỉnh gồm các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng, Ủy ban MTTQ thị trấn Đồng Mỏ và các ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện để kiểm tra kết quả thực hiện giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo của Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng tại buổi kiểm tra, thực hiện Nghị quyết số 42/NĐ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, toàn huyện có nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ, gồm: 342 người có công; 2.178 đối tượng bảo trợ xã hội; 15.817 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; 665 người lao động.

Thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Chi Lăng đã phối hợp giám sát các khâu trong thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Qua giám sát đã phát hiện và khắc phục một số vướng mắc, sai sót trong quá trình rà soát, thống kê, lập danh sách và thực hiện chi trả. Trong đó có tình trạng các thôn bản thống kê còn chậm, thiếu đối tượng; có địa bàn lập danh sách trùng lặp đối tượng; một số ít đối tượng người lao động kê khai các nội dung thiếu trung thực… Nhờ đó, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra bức xúc trong dư luận.


Đoàn công tác làm việc với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể
liên quan của huyện Chi Lăng

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ thêm những vấn đề mà đoàn kiểm tra quan tâm. Trong đó, tập trung vào công tác tổ chức rà soát, lập danh sách và thực hiện chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng, tình hình dư luận xã hội và phản hồi của nhân dân; vai trò tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai…

Đoàn công tác đánh giá: MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện Chi Lăng và thị trấn Đồng Mỏ đã tích cực triển khai thực hiện và giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian tiếp theo, huyện cần rà soát kỹ đối tượng theo quy định và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách và các hướng dẫn, quy định liên quan để người dân hiểu, tránh gây bức xúc trong dư luận…

HOÀNG HUẤN