Thứ hai,  28/09/2020
Huyện đoàn Chi Lăng:

Tặng huyện Đình Lập 100 kính chắn giọt bắn chống dịch Covid – 19

LSO-Ngày 10/8/2020, đồng hành cùng huyện Đình Lập chống dịch Covid – 19, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Chi Lăng đã làm kính chắn giọt bắn, vận động các nguồn xã hội hóa ủng hộ hàng hóa, vật tư y tế. Qua đó, huyện đoàn Chi Lăng đã trao 100 kính chắn giọt bắn, 5.000 khẩu trang y tế, 5 thùng sữa Fami cho huyện đoàn Đình Lập.


Huyện đoàn Chi Lăng trao vật tư y tế cho huyện đoàn Đình Lập

Sự hỗ trợ tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập tuân thủ hướng dẫn của ngành chức năng, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

HOÀNG VƯƠNG