Thứ bảy,  26/09/2020

Giảm giá nước sinh hoạt cho các cơ sở khám chữa bệnh, cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19

Công nhân vận hành tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống. 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4305/UBND-KT về việc hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, 11 đơn vị cấp nước trên địa bàn Hà Nội gồm: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông; Công ty CP cấp nước Sơn Tây; Công ty CP nước sạch số hai Hà Nội; Công ty CP nước sạch số ba Hà Nội; Công ty CP Viwaco; Công ty CP Nước mặt Sông Đà; Công ty CP Nước mặt Sông Đuống; Công ty CP Đống Tiến Thành Hà Nam; Công ty CP cấp nước Tây Hà Nội; Công ty CP Ngọc Hải sẽ hỗ trợ để giảm 100% giá bán nước sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các đối tượng này bao gồm: Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố. Riêng các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định của thành phố Hà Nội) ở mức sinh hoạt thứ nhất (tối đa 10m3/hộ gia đình/ tháng).

Thời gian thực hiện trong ba tháng (tháng 4, 5, 6-2020) và sẽ được hỗ trợ để giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiếp theo. Nguồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp cấp nước tự bảo đảm, ngân sách không cấp bù.

Phương thức hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng hỗ trợ thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị. Đối với các đơn vị lưu thông mua nước từ đơn vị cấp nguồn (Công ty CP nước mặt Sông Đa, Công ty CP nước mặt Sông Đuống…) thì chi phí cho sản lượng nước hỗ trợ được phân bổ cho cả đơn vị sản xuất và lưu thông theo nguyên tắc mỗi đơn vị tự cân đối.

UBND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị cấp nước tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ để giảm giá 100% cho một số đối tượng được hỗ trợ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.

Đồng thời, giao UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây cung cấp danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, thống nhất với Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế khám chữa bệnh tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn cho các đơn vị cấp nước.

Theo Nhandan