Thứ bảy,  28/11/2020

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra tại Lạng Sơn

LSO-Hôm nay (10/11), Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 do đồng chí Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế làm trưởng đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và làm việc với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.


Đoàn kiểm tra công tác kiểm dịch y tế tại
Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc

Đoàn đã kiểm tra công tác nhập cảnh cho các chuyên gia, quy trình kiểm tra thân nhiệt và khai báo tờ khai y tế tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và kiểm tra công tác cách ly y tế tại 3 khách sạn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn gồm: Khách sạn Hoa Sim, Khách sạn Mường Thanh Luxury Lạng Sơn, Khách sạn Phú Quý.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửu khẩu Quốc tế Hữu Nghị được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ngăn chặn để dịch bệnh không xâm nhập vào Việt Nam. Việc đảm bảo an ninh, an toàn trong phòng chống dịch được các khách sạn tuân thủ theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ tỉnh kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn công tác một số nội dung như: đề nghị BCĐ Quốc gia có văn bản hướng dẫn việc thực hiện cách ly đối với người xuất nhập cảnh trái phép; xem xét điều chỉnh quy định đối với nhân viên y tế, an ninh tham gia công tác cách ly tại khách sạn bằng chế độ làm việc ca, kíp như cơ sở y tế.

Các thành viên BCĐ tỉnh cũng đề nghị BCĐ Quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.


Đồng chí Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,
Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng chống dịch Covid-19 phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của Lạng Sơn.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu vực cách ly, khu vực biên giới, đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch để nâng cao nhận thức của người dân.

Đồng thời, BCĐ tỉnh cần tiếp tục quan tâm đảm bảo phòng, chống lây nhiễm cho các cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch; tăng cường khử khuẩn khu vực môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, xử lý triệt để rác thải y tế tại các khu vực cách ly.

Đoàn tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để báo cáo BCĐ Quốc gia.

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 12/6/2020 đến ngày 7/11/2020, có 25.881 chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửu khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Trong đó, 6.373 trường hợp được cách ly y tế tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh (5.590 trường hợp đã hoàn thành cách ly qua 14 ngày trở về các đơn vị, doanh nghiệp công tác, 783 trường hợp đang tiếp tục thực hiện cách ly).

TRIỆU THÀNH