Thứ ba, 11/12/2018

Hoạt động tự chủ về tài chính tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lạng Sơn

LSO- Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lạng Sơn được thành lập từ năm 2003 với biên chế 26 cán bộ, trang thiết bị chuyên môn khi đó còn rất hạn chế. Đến nay, trung tâm đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và tự đảm bảo hoàn toàn về tài chính.

Với chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm phải kiểm dịch y tế lây truyền qua người, phương tiện vận tải, hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài qua 11 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã làm tốt công tác chuyên môn không  để dịch bệnh từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam qua con đường xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và ngược lại góp phần đảm bảo an ninh y tế quốc gia.

Từ năm 2007, thực hiện Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 5/2/2007 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế bắt đầu tự chủ hoàn toàn về mặt tài chính.

Kiểm dịch viên y tế đang kiểm tra thân nhiệt bằng máy đo thân nhiệt từ xa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Những năm đầu, trung tâm gặp rất nhiều khó khăn từ việc nguồn thu không ổn định đến việc phối hợp giữa các ban, ngành còn có nhiều bất cập. Với sự nỗ lực đội ngũ cán bộ, viên chức, trung tâm đã vượt qua khó khăn và khẳng định mô hình tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Từ khi thực hiện mô hình tự chủ, lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm đến vị trí việc làm của từng cán bộ, viên chức; nghiên cứu phân công đúng người đúng việc, phát huy cao nhất sở trường công tác của mỗi cán bộ, viên chức; tạo mọi điều kiện cho kiểm dịch viên hoàn thành nhiệm vụ; số thu phí dịch vụ kiểm dịch y tế ổn định, năm 2017 thu trên 18,5 tỷ đồng, đạt 123,5% kế hoạch. Đơn vị đã thực hiện việc thu chi đúng theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đời sống của cán bộ, viên chức dần được ổn định do được chi thu nhập tăng thêm. Từ nguồn kinh phí được để lại theo quy định, đơn vị đã trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ  chuyên môn như: máy đo thân nhiệt từ xa bằng camera hồng ngoại, máy phun khử khuẩn tự động, máy phun khử khuẩn diện rộng, đầu tư cơ sở vật chất cho phòng xét nghiệm trung tâm…

Để thực hiện tốt hơn công tác tự chủ, trong thời gian tới, đơn vị  tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ kiểm dịch viên yên tâm công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý tốt nguồn thu phí dịch vụ kiểm dịch y tế và quan trọng hơn là phải đồng hành, sát cánh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời tăng cường truyền thông về kiểm dịch y tế bằng nhiều hình thức như: bảng truyền thông điện tử, tờ rơi, cán bộ trực tiếp truyền thông khi làm việc với doanh nghiệp tuyên truyền, vận động để họ hợp tác. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên môn.

Cùng với đó là tham mưu cho Sở Y tế trình cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện quy chế phối hợp của các lực lượng làm việc tại cửa khẩu; thường xuyên tập huấn, cập nhật về nghiệp vụ; tiếp tục đầu tư các trang thiết bị hiện đại để phục vụ chuyên môn.

Lý Kim Soi (Trung tâm KDYT Quốc tế)