Thứ tư,  11/12/2019

Hiệu quả quản lý quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

(LSO) – Năm 2018, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo quyền lợi cho trên 1 triệu lượt bệnh nhân có thẻ BHYT với tổng số tiền BHXH tỉnh thanh toán là 468 tỷ đồng, qua đó đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, BHXH tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) với 28 đầu mối, gồm 239 cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh. Xác định việc quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ KCB BHYT là nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT.

Ông Đỗ Văn Khoan, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Ngành đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; đồng thời giao dự toán chi phí KCB phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cơ sở KCB. Ngành cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế kiểm tra, giám sát tình hình KCB BHYT tại các cơ sở KCB, qua đó đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ không vượt dự toán được giao.

Người dân có thẻ BHYT điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Để thực hiện hiệu quả, BHXH tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về Luật BHYT, những điểm mới trong thực hiện chính sách BHYT, quy định về việc tổ chức KCB BHYT… Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, đặc biệt là cán bộ, nhân viên y tế và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHYT. Đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật những thay đổi về chính sách BHYT cho đội ngũ cán bộ làm công tác giám định, lãnh đạo và kế toán làm công tác thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB trên địa bàn để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả KCB BHYT, đáp ứng nhu cầu KCB của người tham gia BHYT.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương pháp giám định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm giám định và phần mềm giám sát chi phí KCB BHYT; đôn đốc các cơ sở KCB trên địa bàn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về việc chuẩn hóa danh mục, liên thông và gửi dữ liệu giữa cơ sở KCB với hệ thống thông tin giám định BHYT để phục vụ tốt công tác giám định trên địa bàn.

Ông Nông Văn Hoan, Trưởng Phòng Giám định BHYT – BHXH tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của ngành, chúng tôi đã tổ chức thực hiện tốt việc giám định chuyên đề, kết hợp chặt chẽ giữa giám định điện tử và giám định trên hồ sơ bệnh án; bố trí cán bộ giám định thường trực ở các cơ sở KCB trên địa bàn để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đồng thời tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các khoa, phòng bệnh, kiểm tra việc chỉ định điều trị nội trú, kê đơn, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật…; kiên quyết từ chối những chi phí thanh toán không đúng quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2018, BHXH tỉnh đã giám định và thanh toán cho trên 1 triệu lượt bệnh nhân KCB với số tiền BHXH thanh toán cho các cơ sở KCB trong tỉnh là 468 tỷ đồng.

Cùng với các giải pháp trên, BHXH phối hợp với ngành y tế tổ chức hiệu quả công tác đấu thầu thuốc ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, lập danh mục đấu thầu, lựa chọn các loại thuốc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và giá thành hợp lý đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ thuốc cho các cơ sở KCB trên nguyên tắc phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn. Năm 2018, BHXH phối hợp thanh tra, kiểm tra tại 4 cơ sở KCB, phát hiện nhiều trường hợp thanh toán sai quy định, thu hồi về quỹ KCB BHYT những trường hợp thanh toán không đúng quy định.

Ông Đỗ Văn Khoan cho biết thêm: Việc quản lý tốt nguồn quỹ KCB BHYT trên địa bàn đã góp phần tạo niềm tin của người dân đối với chính sách BHYT, vì vậy số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên, tỷ lệ bao phủ BHYT hiện nay đạt 94,49% , vượt 3,49% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo tốt nhất lợi ích của người tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

THANH HUYỀN