Thứ tư,  29/01/2020

Ngành y tế: Năm nhiều khởi sắc

(LSO) – Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song ngành y tế đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không chỉ để lại dấu ấn quan trọng, đánh dấu sự khởi sắc trong năm 2018, mà còn là nền tảng, tạo tiền đề cho sự phát triển của ngành trong thời gian tới.

Điểm nổi bật của ngành y tế tỉnh trong năm 2018 là đã hoàn thành 3/5 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, đó là: tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 50,4% (114/226 xã); đạt 10,5 bác sĩ/vạn dân và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,7%. Ngành y tế đã triển khai tốt Đề án Bệnh viện Vệ tinh, Đề án 1816  cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới, qua đó tỷ lệ chuyển tuyến so với những năm trước giảm rõ rệt, nhiều kỹ thuật phức tạp trở thành thường quy của một số bệnh viện tuyến dưới, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại cơ sở với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Ngay từ đầu năm, ngành y tế đã tích cực, chủ động giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn; có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu hiện có, bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị và cách ly người bệnh theo đúng hướng dẫn hiện hành về phòng, chống dịch.

Bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện phẫu thuật vi phẫu thanh quản

Mạng lưới khám, chữa bệnh từ tỉnh đến xã được tập trung đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đến hết năm 2018, có 100% trạm y tế xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), bình quân có hơn 60% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã được triển khai thực hiện. Công tác khám chữa bệnh tại y tế tuyến cơ sở cũng được tăng cường, trên 90% trung tâm y tế huyện đã thực hiện tối thiểu 70% danh mục kỹ thuật của tuyến huyện.

Các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế – dân số được triển khai tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin ước đạt trên 95%; tỷ lệ phụ nữ đẻ do nhân viên y tế đỡ đạt 99,7%; tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai 3 lần/3 kỳ đạt 78%. Công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được tăng cường; tỷ lệ sinh tự nhiên năm 2018 là 0,08‰; 95% trẻ em dưới 2 tuổi được theo dõi tăng trưởng hằng tháng. Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) được chú trọng, không để xảy ra vụ ngộ độc lớn nào trên địa bàn; đảm bảo ATVSTP trong dịp tết, mùa lễ hội và các sự kiện lớn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, đầu năm 2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập đã đi vào hoạt động hiệu quả; giải thể 16/25 phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh không hiệu quả; sáp nhập 11 trung tâm dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) vào trung tâm y tế (TTYT) huyện, thành phố trên cùng địa bàn; Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh sáp nhập vào Bệnh viện Phục hồi chức năng; đã mở thêm một cơ sở điều trị và 4 điểm cấp phát thuốc điều trị cai nghiện bằng thuốc Methadone, tổng số người đang điều trị Methadone là 1.440 người, đạt 180% chỉ tiêu Chính phủ giao (1.440/800).

Song song với đó, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế được triển khai mạnh mẽ, toàn diện. Toàn tỉnh có 11/15 bệnh viện triển khai thực hiện xã hội hóa các dịch vụ y tế với tổng số vốn đầu tư trang thiết bị gần 30 tỉ đồng. Duy trì Đề án tự chủ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh với mức độ tự chủ chi thường xuyên năm 2018 khoảng 92,4%. Hết năm 2018, 4 bệnh viện tuyến tỉnh và 10 TTYT tuyến huyện thực hiện tự chủ tài chính theo lộ trình.

Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết: “Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp y tế theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng dân số, góp phần vào cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”.

Những kết quả đạt được trong năm 2018 sẽ là tiền đề để toàn ngành y tế Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của năm 2019 ngay từ những ngày, tháng đầu năm với mục tiêu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

TRIỆU THÀNH