Thứ tư,  26/02/2020

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 40 năm xây dựng và trưởng thành

(LSO) – Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Lạng Sơn luôn cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 1979, Trạm Kiểm nghiệm dược phẩm thuộc Ty Y tế Lạng Sơn được thành lập (tiền thân của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ngày nay). Ban đầu, trạm chỉ có 2 cán bộ làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Song được sự quan tâm của tỉnh và ngành y tế, lúc ban đầu thành lập từ  2 cán bộ nhưng đến năm 2019, trung tâm đã có 26 cán bộ (3 dược sĩ CKI, 8 dược sĩ đại học…)

Cán bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Lạng Sơn xác định hàm lượng kim loại nặng trong mỹ phẩm bằng hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử

Từ  năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ chế thị trường tạo hành lang cho thị trường thuốc phát triển phong phú. Nhiều thuốc mới, thuốc biệt dược ra đời đáp ứng nhu cầu của nhân dân, không còn tình trạng thiếu thuốc (đặc biệt là thuốc thiết yếu). Tuy nhiên, điều đó cũng đòi hỏi công tác quản lý chất lượng thuốc cần phải đáp ứng được những yêu cầu mới, song hành là công tác kiểm nghiệm phải đáp ứng những kỹ thuật mới, phương pháp mới phù hợp với những dược điển mới nhất của quốc gia và quốc tế. Đến năm 1998, trạm đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và mỹ phẩm Lạng Sơn và được bổ sung nhiệm vụ kiểm nghiệm mỹ phẩm.

Bà Đinh Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Lạng Sơn cho biết: Được sự quan tâm của tỉnh và Sở Y tế, trung tâm đã được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ cho công tác kiểm nghiệm như: máy sắc ký lỏng cao áp; máy sắc ký lỏng bơm mẫu tự động; máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV- VIS; máy quang phổ hấp thụ nguyên tử… Bên cạnh đó, trung tâm duy trì và thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 với 40 phép thử và gần 300 hoạt chất kiểm nghiệm được công nhận đảm bảo độ chính xác, chất lượng trong công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Lạng Sơn sử dụng hệ thống sắc ký bản mỏng Biostep chấm mẫu tự động

Để tăng hiệu quả công việc, trung tâm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khuyến khích cán bộ, nhân viên đơn vị nghiên cứu phát triển các hoạt chất kiểm nghiệm mới. Từ năm 2013 đến năm 2018, trung tâm đã có 136 sáng kiến được Sở Y tế công nhận, 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu. Các đề tài, sáng kiến cải tiến đã mang lại hiệu quả trong công tác kiểm nghiệm và làm lợi hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Với những nỗ lực vươn lên, toàn thể cán bộ trung tâm đang ra sức phấn đấu xây dựng trung tâm trở thành đơn vị đủ năng lực kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và mỹ phẩm, thực phẩm hàng đầu khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.

Với thành tích cố gắng liên tục qua các năm, từ 2010 đến 2019;  trung tâm đã 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 2 lần được Bộ Trưởng Bộ Y tế  tặng bằng khen và ngày 15/5/2018, trung tâm được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích trong công tác, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2013-2017 và được tặng cờ thi đua của Chính phủ với thành tích là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh quyết định đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn. Tin tưởng rằng với những thành tích đã đạt được, sự cố gắng vươn lên không ngừng, trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TRIỆU THÀNH