Thứ bảy,  04/07/2020

Cao Lộc: Khó khăn trong phát triển nhân lực y tế chất lượng cao

(LSO) – Thời gian qua, Trung tâm y tế huyện Cao Lộc đã quan tâm cử cán bộ y tế đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Tuy nhiên đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, có trình độ chuyên môn cao vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng. Đây là một trong những rào cản lớn để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Hệ thống y tế cơ sở của huyện Cao Lộc có Trung tâm Y tế huyện và 22 trạm y tế tuyến xã. Hiện tại, cả hệ thống y tế cơ sở của huyện có 41 bác sĩ, đạt tỉ lệ 5 bác sĩ/1 vạn dân. Trong đó, Trung tâm Y tế huyện có 20 bác sĩ, 21/22 trạm y tế tuyến xã có mỗi trạm 1 bác sĩ, 1 trạm không có bác sĩ. Căn cứ theo quy định thì với số lượng bác sĩ như trên, huyện Cao Lộc còn thiếu 4 bác sĩ. Không chỉ thiếu về số lượng, chất lượng bác sĩ hiện nay của huyện cũng là vấn đề đáng bàn bởi trong số các bác sĩ của huyện thì phần lớn mới được tuyển dụng, chưa qua đào tạo chuyên sâu và chưa có thâm niên công tác. Hiện tại, số lượng bác sĩ có trình độ chuyên khoa I, chuyên khoa II của huyện chỉ chiếm 12% tổng số bác sĩ. Do thiếu bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện thường xuyên phải tăng cường bác sĩ từ huyện về xã và ngược lại nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh. Bác sĩ Hoàng Văn Thượng, Trạm Y tế xã Tân Liên cho biết: Tôi được biên chế làm việc tại Trạm Y tế xã Tân Liên. Những năm gần đây, tôi thường xuyên được điều động hỗ trợ công tác khám chữa bệnh tại Phòng khám và Khoa Ngoại sản của Trung tâm Y tế huyện. Do đảm nhận nhiều vị trí công tác nên việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa được như mong muốn.

Bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc

Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện đã tạo điều kiện để bác sĩ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II. Hiện tại, trung tâm có 5 bác sĩ đang được đào tạo chuyên khoa I. Ngoài ra, để tạo nguồn bác sĩ, ngành y tế huyện cũng quan tâm, tạo điều kiện cử các y sĩ tham gia thi các khóa đào tạo y khoa thành bác sĩ. Bác sĩ Lý Mạnh Khánh, Khoa Ngoại sản, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc cho biết: Tôi tham gia công tác từ năm 2016, năm 2019, tôi được cơ quan cử tham gia khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa I. Qua đào tạo, tôi được nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác khám, chữa bệnh. Không chỉ học hỏi qua khóa đào tạo, trong thời gian công tác, tôi sẽ luôn học hỏi đồng nghiệp, tích lũy kinh nghiệm để khám, điều trị tốt cho người bệnh.

Bác sĩ Chu Đình Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc cho biết: Mặc dù đã quan tâm nâng cao chất lượng, số lượng y, bác sĩ, tuy nhiên, công tác phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao còn nhiều khó khăn và chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do một số bác sĩ đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm đã chuyển công tác. Từ năm 2016 đến nay, trung tâm có 4 bác sĩ chuyển công tác gồm: 2 trưởng khoa và 1 bác sĩ có thâm niên công tác chuyển sang làm việc tại các bệnh viện tư nhân; 1 bác sĩ chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Việc cử y sĩ đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn lên bác sĩ cũng gặp nhiều khó khăn bởi có rất ít y sĩ thi đỗ các khóa đào tạo thành bác sĩ, 5 năm trở lại đây, cả trung tâm chỉ có 1 người thi đỗ.

Để giải bài toán khó trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc tiếp tục đề xuất tuyển dụng đủ số lượng bác sĩ; tăng cường cử y, bác sĩ đi đào tạo nâng cao trình độ; tham mưu với các cấp, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, đãi ngộ để các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao đến làm việc và yên tâm công tác tại Cao Lộc; quan tâm bổ sung về số lượng và cử đi đào tạo đối với cán bộ y tế tuyến xã.

THU DIỄM