Thứ ba,  18/02/2020

Các trường học chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm

Bộ yêu cầu đảm bảo tốt an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thịt gia cầm phải được nấu chín; cung cấp đủ nước uống, nước sạch..

Bộ yêu cầu đảm bảo tốt an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thịt gia cầm phải được nấu chín; cung cấp đủ nước uống, nước sạch..

Ngày 2/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chủ động phối hợp với các cơ sở y tế có liên quan của địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công điện của Thủ tướng về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 và A/H5N1.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế ở địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm bảo đảm sức khỏe, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 và A/H5N1; quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo… Thông báo ngay cho cơ sở y tế khi phát hiện có trẻ em, học sinh, sinh viên mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học sinh, sinh viên, giáo viên thực hiện tốt vệ sinh cá nhân; giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt vai trò cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

Đảm bảo tốt an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thịt gia cầm phải được nấu chín; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, sinh viên và giáo viên trong trường.

Cùng với đó, xuyên vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công trình cấp nước, nhà tiêu, nhà tiểu; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học.

VOV