Thứ sáu,  13/12/2019

Phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá

 Bộ GD-ĐT yêu cầu đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm của các trường

 Bộ GD-ĐT yêu cầu đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm của các trường

Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các sở GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục chỉ đạo và tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác PCTHTL trong ngành giáo dục và Quy định về công tác PCTHTL trong ngành giáo dục.

Bộ yêu cầu đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật.

Tổ chức phát động xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá; treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm; bổ sung tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc, học tập và nơi công cộng vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động PCTHTL như mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá … Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 – 31/5/2013) tại cổng ra vào cơ quan, đơn vị. Tăng cường đưa tin, bài viết hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên các báo, tạp chí của cơ sở và của ngành giáo dục.

Bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định về PCTHTL trong các cơ sở giáo dục.

Ngày 18/6/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, trong đó quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.

VOV