Thứ năm,  20/02/2020

Đào tạo nhân lực y tế cần thực hành nhiều hơn

Đây là một trong những kiến nghị tại Hội thảo chia sẻ thông tin kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân lực y tế.

Đây là một trong những kiến nghị tại Hội thảo chia sẻ thông tin kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân lực y tế.

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội và Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân lực y tế.

Khám, chữa bệnh cho người dân tại xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (Ảnh: Báo Sơn La)

Các báo cáo trình bày tại hội thảo cung cấp thông tin tương đối toàn diện về hiện trạng đào tạo nhân lực y tế ở Việt Nam, từ các chính sách đến thực trạng cơ sở đào tạo và năng lực của sinh viên sau đào tạo. Các báo cáo cũng cho thấy những thách thức đối với công tác đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là đào tạo bác sỹ đa khoa, điều dưỡng và y tế công cộng.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận kế hoạch đổi mới đào tạo nhân lực y tế trong giai đoạn tiếp theo và khuyến nghị: Cần đảm bảo tính cân đối giữa các môn học, định hướng thực hành nhiều hơn; Chú trọng rèn luyện các kỹ năng lâm sàng cơ bản, quy trình kỹ thuật cơ bản, quản lý bệnh nhân; Tăng cường rèn luyện các năng lực về y tế công cộng và y tế dự phòng, hệ thống y tế, xử lý thông tin… Đồng thời, chương trình đào tạo cần định hướng sinh viên, xác định tốt hơn trách nhiệm của họ trong xây dựng và phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe tại các vùng nông thôn, vùng sâu và vùng xa.

Kết quả nghiên cứu được chia sẻ tại hội thảo sẽ được sử dụng cho việc định hướng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020.

Theo VOV