Thứ ba,  27/07/2021
Thực hiện tốt công tác chính sách, góp phần bảo đảm toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ
Thực hiện tốt công tác chính sách, góp phần bảo đảm toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ
Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát...
Nước mắm Hải quân - Thương hiệu người lính biển
Nước mắm Hải quân - Thương hiệu người lính biển
Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế biển, nhiều năm qua Xí nghiệp Tàu đánh cá công ích (Hải đội 433) thuộc Hải đoàn 128 (Công ty TNHH Một thành viên 128), Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn không chỉ tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục...
Khảo sát, rà phá trên 485.000 ha đất có bom mìn
Khảo sát, rà phá trên 485.000 ha đất có bom mìn
Ngày 20-7, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học (BMCĐHH) sau chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 701), chủ trì buổi làm việc với...