Thứ ba,  28/11/2023

Tuyển quân chặt chẽ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng

LSO-Trong không khí thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới ngày 2/3/2010 thành phố Lạng Sơn long trọng tổ chức ngày hội giao quân.Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010 được tiến hành có chất lượng, hiệu quả cao, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010. Đâylà năm đầu mà LLVT QS thành phố thực hiện việc thâm nhập và gọi công dân nhập ngũ không qua “3 gặp, 4 biết”. Tức là đơn vị nhận quân không tiến hành thâm nhập mà do đơn vị giao quân phải tiến hành. Vì vậy việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tuyển quân, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chặt chẽ là vấn đề cần đặc biệt quan tâm từ khâu tuyên truyền, khám tuyển và...

LSO-Trong không khí thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới ngày 2/3/2010 thành phố Lạng Sơn long trọng tổ chức ngày hội giao quân.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010 được tiến hành có chất lượng, hiệu quả cao, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010. Đâylà năm đầu mà LLVT QS thành phố thực hiện việc thâm nhập và gọi công dân nhập ngũ không qua “3 gặp, 4 biết”. Tức là đơn vị nhận quân không tiến hành thâm nhập mà do đơn vị giao quân phải tiến hành. Vì vậy việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tuyển quân, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chặt chẽ là vấn đề cần đặc biệt quan tâm từ khâu tuyên truyền, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ, nắm bắt tư tưởng, phối, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và các cơ quan chức năng. Đây là nét mới trong công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ. Chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng lên, nhiều xã, phường còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhất là các xã ngoại đô như xã Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc…, nhưng vẫn hoàn thành tốt chỉ tiêu đảm bảo giao quân đủ số lượng và chất lượng. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chính là bước đầu, là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng chiến đấu của lực lượng thường trực mà còn tạo nguồn lực xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày càng vững mạnh. Từ ý nghĩa và thực tiễn tình hình công tác tuyển quân năm 2010, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ban CHQS thành phố, các Ban CHQS các phường, xã, các ban, ngành, đoàn thể tiến hành chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đảm bảo về số lượng và có chất lượng, không để xảy ra tiêu cực. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ dạo công tác tuyển quân. Vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự các phường, xã các cơ quan, ban ngành phải được phát huy cao độ, đảm bảo nội dung tham mưu “đúng, trúng, kịp thời”. Các ban, ngành, đoàn thể phải thấy rõ trách nhiệm của mình, theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
tled-1.jpg” alt=””>
Lễ giao, nhận quân huyện Hữu Lũng – Ảnh: Nguyễn Khắc Tiệp
Cùng với công tác tuyển quân, vấn đề tạo điều kiện về việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn, các ban ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, phối hợp hiệu quả.
Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong các giải pháp nhằm xây dựng, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Với động lực tạo ra từ những năm trước và sự chuẩn bị chu đáo trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng rằng lễ giao, nhận quân năm 2010 sẽ diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành “Ngày hội” lên đường bảo vệ Tổ quốc của thanh niên các dân tộc thành phố Lạng Sơn.

Nguyễn Đức Thực