Thứ bảy,  24/02/2024

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:Không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Sáng 9-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm, làm việc với Học viện Quốc phòng và dự Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh Khóa 35 và lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy, tham mưu Cao cấp Quân sự địa phương khóa 26 cho các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.Phát biểu ý kiến tại lễ khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Đảng, Nhà nước luôn xác định việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cũng là nội dung đào tạo rất quan trọng, thiết thực, góp phần nâng cao tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân của đội ngũ cán bộ.Thủ tướng khẳng định, năm 2009 là năm có nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước, chúng ta...

Sáng 9-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm, làm việc với Học viện Quốc phòng và dự Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh Khóa 35 và lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy, tham mưu Cao cấp Quân sự địa phương khóa 26 cho các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.


Phát biểu ý kiến tại lễ khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Đảng, Nhà nước luôn xác định việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cũng là nội dung đào tạo rất quan trọng, thiết thực, góp phần nâng cao tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân của đội ngũ cán bộ.


Thủ tướng khẳng định, năm 2009 là năm có nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước, chúng ta đã thực hiện có kết quả mục tiêu tổng quát của từng năm. Lạm phát đã được kiềm chế, năm 2009, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn là một trong số ít các nước có tốc độ tăng trưởng khá cao, đạt 5,32%; thế và lực của đất nước tiếp tục được tăng cường. Thủ tướng nêu rõ: Năm 2010, những hành động cụ thể được Thường trực Chính phủ quán triệt đến các bộ, ngành và địa phương là thống nhất, nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội… Thủ tướng đề nghị các học viên cần quán triệt tốt mục đích, yêu cầu của khóa học, tích cực học tập, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, nhất là những phát triển mới của lý luận và thực tiễn, làm cơ sở cho việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.


Làm việc với tập thể Ban Giám đốc, chỉ huy, giảng viên của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua hơn 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt vai trò là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, quốc phòng quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia. Thủ tướng đề nghị Học viện cần không ngừng đổi mới nội dung, giáo trình, phương pháp đào tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập, chú trọng kết hợp lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cơ bản, trước mắt cũng như lâu dài, trên tinh thần kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, chủ động, khôn khéo làm thất bại mọi âm mưu chống phá của thế lực thù địch. Học viện cũng cần rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ sao cho đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh.


Thủ tướng bày tỏ mong muốn với bề dày thành tích, và truyền thống của một đơn vị Anh hùng, Học viện Quốc phòng sẽ không ngừng phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Theo Nhandan