Thứ năm,  06/10/2022

Triển khai công tác quốc phòng địa phương năm 2010 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng DQTV (28/3/1935-28/3/2010)

LSO-Sáng ngày 17/3/2010, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh; Thiếu tướng Dương Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện Ban thường trực, cơ quan thường trực giúp việc và các thành viên Hội đồng GDQP-AN tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Chỉ huy trưởng Ban CHQS các huyện, thành phố; Chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ quan, tổ chức thuộc các cơ quan, doanh nghiệp không tham gia Hội đồng GDQP-AN tỉnh.Năm 2009, Hội đồng GDQP-AN từ tuyến tỉnh đến các huyện, thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Nghị định số 116 của Chính phủ, Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác GDQP-AN. Trên cả ba mặt công tác là GDQP-AN toàn dân, bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng, GDQP-AN cho...

LSO-Sáng ngày 17/3/2010, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh; Thiếu tướng Dương Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện Ban thường trực, cơ quan thường trực giúp việc và các thành viên Hội đồng GDQP-AN tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Chỉ huy trưởng Ban CHQS các huyện, thành phố; Chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ quan, tổ chức thuộc các cơ quan, doanh nghiệp không tham gia Hội đồng GDQP-AN tỉnh.
Năm 2009, Hội đồng GDQP-AN từ tuyến tỉnh đến các huyện, thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức thc hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Nghị định số 116 của Chính phủ, Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác GDQP-AN. Trên cả ba mặt công tác là GDQP-AN toàn dân, bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng, GDQP-AN cho học sinh, sinh viên đều có chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đối với công tác quốc phòng địa phương đã được các cấp, các ngành quán triệt và triển khai nghiêm túc. Hiện nay, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ QP-AN đã được nâng lên. Việc kết hợp kinh tế với QP-AN và QP-AN với kinh tế từng bước được cụ thể hoá và chặt chẽ hơn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng địa phương có nhiều tiến bộ và hiệu quả. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến thảo luận nêu ra những khó khăn, vướng mắc cũng như các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác GDQP-AN trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh đã đề nghị, năm 2010, Hội đồng GDQP-AN các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân khu và của tỉnh về công tác GDQP-AN. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQP-AN các cấp, tăng cường các biện pháp GDQP-AN trong toàn dân. Đối với Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152, số 117, số 116 của Chính phủ, Chỉ thị số 16 của BCH Trung ương Đảng. Tổ chức quán triệt Luật DQTV trong toàn dân. Chăm lo xây dựng lực lượng DQTV chất lượng cả về chính trị, ý thức, đẩy mạnh phát triển Đảng trong DQTV, lực lượng dự bị động viên. Bộ CHQS tỉnh tổ chức tốt đào tạo cán bộ trung cấp chuyên nghiệp quân sự. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang, các sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh…
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng DQTV, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng DQTV. Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong những năm qua.

Thanh Huyền