Thứ sáu,  01/03/2024

Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ

LSO-Sáng ngày 26/3/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển của lực lượng dân quân tự vệ. 75 năm qua, lực lượng dân quân tự vệ cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, không ngừng nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu vẻ vang trong các phong trào đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Cũng tại buổi lễ, một số đơn vị, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân quân tự vệ đã được UBND thành phố biểu dương, khen thưởng....

LSO-Sáng ngày 26/3/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ.
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển của lực lượng dân quân tự vệ. 75 năm qua, lực lượng dân quân tự vệ cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, không ngừng nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu vẻ vang trong các phong trào đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Cũng tại buổi lễ, một số đơn vị, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân quân tự vệ đã được UBND thành phố biểu dương, khen thưởng.

Lương Kiệm