Thứ bảy,  03/12/2022

Công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Sáng 27-4, Bộ Quốc phòng công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng và bàn giao kết quả cho lãnh đạo Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Minh Mẫn, đại diện Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ dự.Triển khai Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp chỉ đạo và giao Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Bộ Quốc phòng đã tổ chức công bố Bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, gồm 133 thủ tục được thực hiện ở 4 cấp (cấp Trung ương; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện quân đội; cấp huyện; cấp xã). Bộ Quốc phòng đã in và cấp Bộ TTHC thuộc...

Sáng 27-4, Bộ Quốc phòng công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng và bàn giao kết quả cho lãnh đạo Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Minh Mẫn, đại diện Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ dự.
Triển khai Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp chỉ đạo và giao Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Bộ Quốc phòng đã tổ chức công bố Bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, gồm 133 thủ tục được thực hiện ở 4 cấp (cấp Trung ương; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện quân đội; cấp huyện; cấp xã). Bộ Quốc phòng đã in và cấp Bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và đến cơ quan quân sự cấp quận, huyện để công khai rộng rãi cho người dân và tổ chức.
Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn, hướng dẫn rà soát TTHC, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra nắm tình hình, chất lượng rà soát, tham gia ý kiến về kết quả rà soát…Kết quả, đã rà soát 133 TTHC, trong đó số TTHC kiến nghị giữ nguyên là 15/133 thủ tục (11,2%); đề nghị sửa đổi, bổ sung 63/133 thủ tục (47,3%); đề nghị bãi bỏ (hủy bỏ) đối với các TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Quốc phòng (BQP) là 28/133 thủ tục (21%); kiến nghị sửa đổi, bổ sung 19/133 thủ tục không thuộc thẩm quyền ban hành của BQP (14,3%); kiến nghị bãi bỏ (hủy bỏ) 8/133 thủ tục không thuộc thẩm quyền ban hành của BQP (6%)…
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định việc công bố công khai kết quả rà soát TTHC, kết quả tính toán chi phí tuân thủ TTHC và phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của BQP cũng như việc thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện thực thi TTHC của BQP thể hiện sự công khai, minh bạch, nhằm đáp ứng nhu cầu và các quyền chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Minh Mẫn, đại diện tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng, đánh giá cao kết quả rà soát bộ thủ tục hành chính của BQP.


Theo QĐND