Thứ năm,  08/12/2022

Đội Cấn – xã điểm về phát triển toàn diện

LSO-Dựa trên kết quả khảo sát về cả hai mặt thuận lợi và khó khăn, năm 2009, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng UBND huyện Tràng Định đã chọn xã Đội Cấn (Tràng Định) để xây dựng mô hình điểm về phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện”. Sau hơn một năm triển khai, nơi đây đã có nhiều đổi thay tích cực trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng xã điểm, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm xã Đôi Cấn đã được thành lập. Bám sát tình hình thực tế địa bàn, ban đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, đồng thời triển khai mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Nhằm phát huy có hiệu quả các...

LSO-Dựa trên kết quả khảo sát về cả hai mặt thuận lợi và khó khăn, năm 2009, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng UBND huyện Tràng Định đã chọn xã Đội Cấn (Tràng Định) để xây dựng mô hình điểm về phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện”. Sau hơn một năm triển khai, nơi đây đã có nhiều đổi thay tích cực trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Để thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng xã điểm, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm xã Đôi Cấn đã được thành lập. Bám sát tình hình thực tế địa bàn, ban đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, đồng thời triển khai mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Nhằm phát huy có hiệu quả các nguồn lực, Ban chỉ đạo xây dựng xã điểm đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã và Đồn Biên phòng Pò Mã thực hiện nghiêm nội dung, khối lượng công việc theo từng giai đoạn, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo ra sự đồng thuận và nhất trí cao, huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã giúp nhân dân địa bàn trồng rừng.
Với công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, việc đầu tiên Ban chỉ đạo tập trung củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ đảng viên, kiện toàn cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ chính quyền và các đoàn thể. Cùng đó, bổ sung kiện toàn quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, hoạt động. Từ sự chỉ đạo tích cực đó, năm 2009, Đảng bộ xã kết nạp được 3 đảng viên mới, các chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo tại cơ sở. Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Mặt trận Tổ quốc và các thành viên hoạt động tích cực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
Trong giúp nhân dân phát triển kinh tế, lực lượng biên phòng đã tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, chú trọng phát triển trồng rừng, nhất là rừng dự án 661 và mở rộng diện tích các cây thế mạnh như thạch đen và các loại cây ăn quả khác. Tính từ năm 2008 đến nay, dưới sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, nhân dân trong xã đã trồng được 296,8ha rừng dự án 661, đặc biệt đã có hộ trồng đến 19 ha với mức bình quân thu nhập năm là 38 triệu đồng. Cây thạch đen đã trồng được 33,47/65ha đạt 51,5% kế hoạch giao. Cây ăn quả, nhân dân hưởng ứng và đã trồng thử nghiệm giống lê mới, đồng thời khôi phục, bảo tồn giống lê gốc.
Cùng đó, các hoạt động giúp dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng bể nước công cộng và nhà vệ sinh gia đình cũng được đẩy mạnh với kết quả rất tích cực. Tại thôn Bản Chang, bộ đội đã giúp dân thi công và đưa vào sử dụng đoạn đường bê tông dài 240m, rộng 1,5m, dầy 0,07m; xây dựng một bể nước công cộng 12m3 ở thôn Kim Lỵ và 5 nhà vệ sinh cho các hộ gia đình ở cả 2 thôn, đưa tổng trị giá vật liệu xây dựng cả 3 công trình là 45.635.000 đồng cùng hàng trăm ngày công lao động.
Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, các công trình dân sinh được xây dựng không chỉ góp phần thiết thực cải thiện điều kiện sống của bà con, tạo diện mạo mới cho Đội Cấn mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và Bộ đội Biên phòng. Đặc biệt hơn là kịp thời động viên, khích lệ bà con yên tâm lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng gia đình, quê hương, chung sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. Từ xã điểm Đội Cấn, thời gian tới “mô hình xã điểm về phát triển toàn diện” sẽ tiếp tục được nhân rộng ra toàn địa bàn biên giới. Để làm được điều này, ngoài sự nỗ lực của Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thì rất cần sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Diệu Hằng