Thứ ba,  29/11/2022

Xã Tân Thanh: Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2010

LSO- Sáng ngày 12/5/2010, UBND xã Tân Thanh khai mạc huấn luyện dân quân năm 2010. Tham gia huấn luyện có cùng 34 chiến sĩ dân quân đến từ các thôn trong xã. Trong đợt huấn luyện, các chiến sĩ dân quân được học tập các nội dung về giáo dục chính trị-pháp luật và thực hành huấn luyện quân sự như: tập bắn súng, sử dụng binh khí, quân y, các tư thế vận động trong chiến đấu... Đợt huấn luyện nhằm nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời nâng cao trình độ quân sự, sự hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới.Dự kiến đợt huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày...

LSO- Sáng ngày 12/5/2010, UBND xã Tân Thanh khai mạc huấn luyện dân quân năm 2010. Tham gia huấn luyện có cùng 34 chiến sĩ dân quân đến từ các thôn trong xã.

Trong đợt huấn luyện, các chiến sĩ dân quân được học tập các nội dung về giáo dục chính trị-pháp luật và thực hành huấn luyện quân sự như: tập bắn súng, sử dụng binh khí, quân y, các tư thế vận động trong chiến đấu… Đợt huấn luyện nhằm nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời nâng cao trình độ quân sự, sự hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ an ninh – quốc phòng trong tình hình mới.
Dự kiến đợt huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 21/5/2010.

Đỗ Hoạt