Thứ năm,  30/03/2023

Khi cán bộ đối thoại, lắng nghe

Hằng tuần, trang Ý kiến chiến sĩ nhận được khá nhiều đơn thư, ý kiến, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, phần nhiều hỏi về các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân. Các ý kiến gửi về tòa soạn đều được phóng viên, biên tập viên xem xét, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời bạn đọc.Sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần tại Đơn vị Tây Sơn, Đoàn Sao Vàng, Quân khu 1.Quân nhân viết thư về tòa soạn hỏi về chế độ, chính sách phản ánh dân chủ ở cơ sở đã và đang được phát huy. Cán bộ, chiến sĩ có cơ hội tiếp cận với nhiều “kênh” thông tin phù hợp, nhất là với báo chí, nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hầu hết ý kiến thắc mắc gửi về tòa soạn thường liên quan đến lợi ích “sát sườn” của cán bộ chiến sĩ, chứng tỏ công tác giáo dục, phổ biến, công khai chế độ chính sách, tiêu chuẩn… cũng như việc giải đáp, giải quyết những...

Hằng tuần, trang Ý kiến chiến sĩ nhận được khá nhiều đơn thư, ý kiến, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, phần nhiều hỏi về các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân. Các ý kiến gửi về tòa soạn đều được phóng viên, biên tập viên xem xét, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời bạn đọc.

Sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần tại Đơn vị Tây Sơn, Đoàn Sao Vàng, Quân khu 1.
Quân nhân viết thư về tòa soạn hỏi về chế độ, chính sách phản ánh dân chủ ở cơ sở đã và đang được phát huy. Cán bộ, chiến sĩ có cơ hội tiếp cận với nhiều “kênh” thông tin phù hợp, nhất là với báo chí, nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hầu hết ý kiến thắc mắc gửi về tòa soạn thường liên quan đến lợi ích “sát sườn” của cán bộ chiến sĩ, chứng tỏ công tác giáo dục, phổ biến, công khai chế độ chính sách, tiêu chuẩn… cũng như việc giải đáp, giải quyết những thắc mắc cụ thể liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của quân nhân ở đơn vị cơ sở còn những “khoảng trống”. Quả là không vui khi một số quân nhân đã có khá nhiều năm công tác trong quân đội, nhưng vẫn viết thư, gọi điện về tòa soạn để “thắc mắc” về chế độ tiền lương, phụ cấp, tiêu chuẩn quân trang, chế độ nghỉ phép… do đơn vị giải quyết hoặc trả lời chưa thỏa đáng.
Có thể khẳng định, quân nhân chưa hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình; lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị chưa thực sự lắng nghe, giải đáp kịp thời, xác đáng tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những thắc mắc về chế độ tiêu chuẩn của bộ đội… là nguyên nhân chính khiến một số cán bộ, chiến sĩ phải “cầu cứu” cơ quan cấp trên, dẫn đến tình trạng đơn, thư vượt cấp, ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
Mặc dù quân số đông, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, dã ngoại, phòng chống bão lụt, cháy rừng… nhưng những năm gần đây, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ Đoàn B12 (Binh đoàn Quyết Thắng) luôn ổn định, giảm thấp nhất tình trạng đơn thư vượt cấp. Thượng tá Đỗ Văn Thiện, Chủ nhiệm Chính trị của đoàn cho biết: “Đội ngũ cán bộ các cấp phải làm tốt công tác giáo dục pháp luật, biết lắng nghe, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cấp dưới và chiến sĩ”.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến các chế độ, chính sách, những quy định mới liên quan đến quyền, nghĩa vụ của quân nhân được lãnh đạo, chỉ huy Đoàn B12 chú trọng. Thông qua các hình thức như tổ chức quán triệt nội dung công văn, chỉ thị khi sinh hoạt tập trung; cán bộ các cấp tăng cường giáo dục chiến sĩ tại đơn vị; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ; công khai các chế độ tiêu chuẩn… Để “lắng nghe, thấu hiểu” chiến sĩ, kịp thời giải đáp những thắc mắc phát sinh, cùng với tổ chức tốt hoạt động của hòm thư góp ý, công khai số điện thoại “nóng” của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị…, định kỳ, cán bộ từ cấp đại đội đến sư đoàn đều tổ chức đối thoại dân chủ với chiến sĩ. Tại các buổi đối thoại, chỉ huy trực tiếp của đơn vị tạm thời “vắng mặt” để chiến sĩ có thể dân chủ đối thoại với cán bộ cấp trên. Các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ được cơ quan chức năng các cấp của đoàn nghiên cứu, trả lời đầy đủ, kịp thời theo thẩm quyền.
Cán bộ luôn lắng nghe, hiểu và giải đáp kịp thời ý kiến, nguyện vọng của chiến sĩ không những hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp mà còn tạo sự đoàn kết nhất trí, góp phần để đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Qdnd