Thứ ba,  19/10/2021

Điểm tựa cho bà con vùng biên xóa đói giảm nghèo

LSO-Từ năm 2003 tới nay, những người lính Nông - Lâm trường 461 thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 338 Quân khu I đã luôn chung tay cùng với nhân dân các xã biên giới hai huyện Lộc Bình và Đình Lập thực hiện hiệu quả chương trình dự án kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Thông qua các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư, khuyến nông, khuyến lâm... bộ mặt kinh tế - xã hội các xã trong vùng thực hiện dự án đã có những chuyển biến sâu sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, tình đoàn kết quân, dân ngày càng gắn bó, thế trận quốc phòng an ninh tại chỗ được củng cố vững chắc.Nông - Lâm trường 461 đứng chân và đảm nhiệm giúp nhân dân 6 xã gồm xã Tú Mịch, Tam Gia, Tĩnh Bắc của huyện Lộc Bình; Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa của huyện Đình Lập phát triển kinh tế – xã hội. Hầu hết các xã thuộc...

LSO-Từ năm 2003 tới nay, những người lính Nông – Lâm trường 461 thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 338 Quân khu I đã luôn chung tay cùng với nhân dân các xã biên giới hai huyện Lộc Bình và Đình Lập thực hiện hiệu quả chương trình dự án kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới.
Thông qua các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư, khuyến nông, khuyến lâm… bộ mặt kinh tế – xã hội các xã trong vùng thực hiện dự án đã có những chuyển biến sâu sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, tình đoàn kết quân, dân ngày càng gắn bó, thế trận quốc phòng an ninh tại chỗ được củng cố vững chắc.
Nông – Lâm trường 461 đứng chân và đảm nhiệm giúp nhân dân 6 xã gồm xã Tú Mịch, Tam Gia, Tĩnh Bắc của huyện Lộc Bình; Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa của huyện Đình Lập phát triển kinh tế – xã hội. Hầu hết các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, có những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao như xã Tam Gia (Lộc Bình) chiếm tới 50% vì vậy, nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Nông – Lâm trường là rất nặng nề. Từ thách thức đó, đơn vị đã có nhiều giải pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện như huy động các nguồn vốn đầu tư, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện từng dự án, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi gắn với kiểm tra, giám sát trong thực hiện từng nhiệm vụ.
tled-1.jpg” alt=””>
Đường tuần tra biên giới ở xã Bính Xá huyện Đình Lập đang được triển khai xây dựng
Sau 7 năm triển khai chương trình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh, kinh tế khu vực đơn vị đứng chân đã có bước chuyển về chất. Thực hiện chương trình trồng rừng và triển khai dự án hỗ trợ sản xuất và xóa đói giảm nghèo. Đơn vị đã sản xuất được trên 3,3 triệu cây giống và phủ xanh đất trống đồi núi trọc được gần 1100 ha, hỗ trợ cho 479 hộ dân trồng 73 ha lúa, ngô lai, hỗ trợ 129 con bò cái sinh sản cho 129 hộ gia đình… Ngoài ra, triển khai chương trình xây dựng các bản định canh, định cư sát biên và xây dựng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt. Nông – Lâm trường 461 đã xây dựng được 3 bản biên giới, di dãn được trên 40 hộ dân đến nơi ở mới có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với tổng kinh phí đầu tư trên 6 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2007, công trình thủy lợi bản Tắp Tính, xã Bắc Xa và công trình nước sinh hoạt Bản Chắt với tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng được đưa vào sử dụng đã phục vụ tưới cho 23 ha đất nông nghiệp và 116 hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh. Công tác xóa nhà dột nát cho các đối tượng chính sách, người nghèo biên giới cũng được đơn vị triển khai có hiệu quả, đơn vị đã xóa được 45 nhà tạm với tổng kinh phí 225 triệu đồng, xây được 1 nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ tại xã Bính Xá.
Thông qua chương trình quân dân y kết hợp, đơn vị đã nâng cấp các trạm y tế xã Bính Xá, Tĩnh Bắc, Kiên Mộc, Tú Mịch với tổng vốn đầu tư gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn cử trên 1000 lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng tri thức trẻ tình nguyện xuống từng thôn bản giao lưu văn hóa thể thao giúp dân sản xuất nông lâm nghiệp, tu sửa các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con đã góp phần làm cho tình nghĩa quân dân ngày càng gắn bó.

Về triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế-quốc phòng trên địa bàn, đồng chí Mã Văn Giai, Bí thư Huyện ủy Đình Lập cho biết, đối với các xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện như Bắc Xa, Bính Xá thì những đóng góp của Nông – Lâm trường 461 trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng là vô cùng to lớn. Những kết quả đó được thể hiện rõ nét nhất trên các lĩnh vực: xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và củng cố vững chắc thế trận lòng dân tại các xã biên giới của huyện Đình Lập trong những năm qua.

Công Quân