Thứ năm,  24/06/2021

Bộ CHQS tỉnh: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV- 2010

LSO-7/10 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý III năm 2010 và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2010.Trong Quý III năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện trên các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành tốt như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở những gì đã làm được, Trong quý IV năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã xác định, các cơ quan, đơn vị phải nâng cao tinh thần và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống thiên tai, lụt bão, cháy nổ, cháy rừng… đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời phải tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ quan, đơn vị để có một môi trường doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp và bảo...

LSO-7/10 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý III năm 2010 và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2010.
Trong Quý III năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện trên các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành tốt như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở những gì đã làm được, Trong quý IV năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã xác định, các cơ quan, đơn vị phải nâng cao tinh thần và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống thiên tai, lụt bão, cháy nổ, cháy rừng… đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời phải tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ quan, đơn vị để có một môi trường doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp và bảo đảm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ tốt nhất cho công tác sẵn sàng chiến đấu. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong quý IV và cả năm 2010.

Dương Nguyên