Chủ nhật,  24/10/2021

Văn Quan: Gần 70 học viên tham gia bồi dưỡng về công tác Đảng và kiến thức quốc phòng – an ninh

LSO-Ngày 26/10/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Văn Quan đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng và kiến thức quốc –an ninh cho gần 70 học viên là bí thư chi, đảng bộ và cấp ủy viên. Trong thời gian từ 26 – 30/10, các báo cáo viên của huyện sẽ truyền đạt 6 chuyên đề về công tác Đảng và 6 chuyên đề về kiến thức quốc phòng – an ninh. Qua đó, giúp bí thư, cấp ủy viên nắm vững những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác vận động quần chúng trong tình hình hiện nay; nắm được những kiến thức về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các mạng Việt Nam, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên... để vận...

LSO-Ngày 26/10/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Văn Quan đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng và kiến thức quốc –an ninh cho gần 70 học viên là bí thư chi, đảng bộ và cấp ủy viên.

Trong thời gian từ 26 – 30/10, các báo cáo viên của huyện sẽ truyền đạt 6 chuyên đề về công tác Đảng và 6 chuyên đề về kiến thức quốc phòng – an ninh. Qua đó, giúp bí thư, cấp ủy viên nắm vững những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác vận động quần chúng trong tình hình hiện nay; nắm được những kiến thức về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các mạng Việt Nam, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên… để vận dụng một cách chủ động và sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể từng vị trí công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng ở địa phương.
Hoàng Thái