Thứ sáu,  15/10/2021

"Đệ tứ chiến khu" trên đường đổi mới

Nằm hai bên quốc lộ 18, huyện Đông Triều được ví như cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh. Không phải ngẫu nhiên, những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây được chọn để xây dựng Đệ tứ chiến khu. Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược về kinh tế và quốc phòng-an ninh, nối tiếp truyền thống anh hùng của vùng đất chiến khu xưa, quân và dân huyện Đông Triều hôm nay đang khẳng định bước đi của mình bằng tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên, giành được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ổn định. Có được thành tựu ấy là do Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Triều đã có nhiều chủ trương, biện pháp sát đúng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội hằng năm là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền địa phương có điều kiện triển khai nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng địa phương (QS-QPĐP) tốt hơn....

Nằm hai bên quốc lộ 18, huyện Đông Triều được ví như cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh. Không phải ngẫu nhiên, những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây được chọn để xây dựng Đệ tứ chiến khu. Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược về kinh tế và quốc phòng-an ninh, nối tiếp truyền thống anh hùng của vùng đất chiến khu xưa, quân và dân huyện Đông Triều hôm nay đang khẳng định bước đi của mình bằng tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên, giành được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ổn định.

Có được thành tựu ấy là do Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Triều đã có nhiều chủ trương, biện pháp sát đúng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội hằng năm là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền địa phương có điều kiện triển khai nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng địa phương (QS-QPĐP) tốt hơn. Thực tế những năm qua, cơ quan quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về việc triển khai công tác QS-QPĐP, bảo đảm tính chủ động, sáng tạo, kịp thời, sát với đặc điểm địa phương. Nổi bật là công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển chọn, gọi công dân đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và công tác chính sách hậu phương quân đội.
Dân quân huyện Đông Triều luyện tập bắn súng


Thượng tá Nguyễn Hảo Thiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đông Triều, cho biết: “Tập trung nâng cao chất lượng chính trị tinh thần, trình độ huấn luyện, khả năng SSCĐ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của LLVT địa phương là vấn đề mấu chốt mà Đảng ủy Quân sự huyện Đông Triều thường xuyên quan tâm, chú trọng. Do đó, công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng ở cơ sở được duy trì nghiêm túc, hiệu quả. Quá trình huấn luyện cho lực lượng DQTV, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phân công cán bộ phụ trách các xã, phường, thị trấn theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc. Do đó, những nội dung yếu, các vấn đề bất cập nảy sinh trong huấn luyện nhanh chóng được khắc phục, thống nhất kịp thời.”

Cùng các đồng chí cán bộ cơ quan quân sự huyện đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu trị an Cụm tự vệ số 2, chúng tôi có dịp hiểu hơn về những nỗ lực khắc phục khó khăn của Trung đội tự vệ Công ty cổ phần Viglacera-Đông Triều trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP. Ông Nguyễn Quang Toản-Chỉ huy phó quân sự Công ty cổ phần Viglacera-Đông Triều, cho biết: “Với phương châm, bảo đảm tốt an ninh để phục vụ sản sản xuất kinh doanh, những năm qua, ngoài việc tích cực chủ động đầu tư trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm công ăn việc làm cho hơn một nghìn công nhân, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để lực lượng tự vệ yên tâm, hăng hái tham gia các đợt huấn luyện, diễn tập, bảo vệ trị an trên địa bàn.”

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đại đa số cán bộ chủ chốt và gần 1/3 số công nhân đã có thời gian công tác trong quân đội, do đó tính kỷ luật, tác phong làm việc và tham gia huấn luyện luôn bảo đảm “chính quy”. Cùng với đó, cơ chế bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ phù hợp tâm tư nguyện vọng của những người thực hiện nhiệm vụ quân sự nên chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống của lực lượng tự vệ Công ty không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều năm liền, Công ty được huyện Đông Triều, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác QS, QPĐP.

Dù ngân sách quốc phòng địa phương còn hạn hẹp, song với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã có nhiều biện pháp tháo gỡ để bảo đảm hoàn thành tốt việc triển khai nhiệm vụ QS, QPĐP hàng năm. Xã Hồng Phong là một trong những điển hình vượt khó, dẫn đầu về thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP. Có được kết quả đó là do hàng năm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác QS-QPĐP; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, ý thức trách nhiệm không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, việc xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ luôn được bổ sung kịp thời, đúng đủ số lượng, chất lượng theo Pháp lệnh quy định. Để mỗi dân quân yên tâm, gắn bó với nhiệm vụ, Đảng ủy, UBND xã đã tạo điều kiện công ăn việc làm và bảo đảm đảm các tiêu chuẩn chế độ… Do đó, quân số tham gia huấn luyện luôn đạt 98,8% trở lên, kết quả huấn luyện hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu quy định.

Triển khai và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP ở huyện Đông Triều là cơ sở, điều kiện tốt để địa phương không ngừng phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, QP-AN được giữ vững, góp phần xây dựng vùng đất chiến khu xưa ngày một giàu mạnh trên con đường đổi mới.

Theo QDND