Thứ sáu,  17/09/2021

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Quốc phòng, an ninh góp phần quan trọng vào thành tựu KT-XH của đất nước

Trong những thành tựu to lớn về KT – XH nước ta năm 2010 có đóng góp quan trọng của công tác quốc phòng an ninh. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xung quanh vấn đề này. Nâng cao vị thế, đẩy lùi nguy cơPV: Thưa Bộ trưởng, trong thành tựu phát triển chung về KT-XH của đất nước năm 2010 có những đóng góp quan trọng của công tác an ninh quốc phòng. Xin Bộ trưởng phân tích thêm về vấn đề này?Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Năm 2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, công tác quốc phòng – an ninh luôn theo đúng nguyên tắc, đường lối, quan điểm của Đảng là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội. Công tác quốc phòng an ninh góp phần nâng cao tầm vóc, vị thế của Việt Nam...

Trong những thành tựu to lớn về KT – XH nước ta năm 2010 có đóng góp quan trọng của công tác quốc phòng an ninh. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xung quanh vấn đề này.


Nâng cao vị thế, đẩy lùi nguy cơ

PV: Thưa Bộ trưởng, trong thành tựu phát triển chung về KT-XH của đất nước năm 2010 có những đóng góp quan trọng của công tác an ninh quốc phòng. Xin Bộ trưởng phân tích thêm về vấn đề này?

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Năm 2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, công tác quốc phòng – an ninh luôn theo đúng nguyên tắc, đường lối, quan điểm của Đảng là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội. Công tác quốc phòng an ninh góp phần nâng cao tầm vóc, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ gìn hòa bình và ổn định an ninh trong khu vực, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng trong năm 2010 cũng đạt được những thành tựu to lớn. Ảnh: Chinhphu.vn


Đó là, chúng ta xây dựng nền quốc phòng toàn dân, với nội lực của đất nước kết hợp với sức mạnh của thời đại. Tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong khu vực và thế giới để bảo vệ đất nước, nhất là trong tình hình quốc tế có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen lẫn nhau.


Chúng ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời chúng ta phát huy được sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng từ các khu vực phòng thủ trọng yếu, các địa bàn chiến lược đến thế trận quốc phòng an ninh toàn dân rộng khắp và vững chắc.
Sáng kiến về biển Đông được các nước ủng hộ, đồng thuận


Trong thời chiến cũng như trong thời bình, công tác an ninh quốc phòng luôn giữ một vai trò quan trong. Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua tại Quảng Bình. Ảnh: QĐND

PV: Những thành công của đối ngoại quốc phòng năm qua đã góp phần nâng cao tầm vóc và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, Bộ trưởng có thể nói rõ hơn về thành công này?

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Đúng vậy. Công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng trong năm 2010 cũng đạt được những thành tựu to lớn. Năm nay, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và sự điều hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức 16 Hội nghị Quốc phòng lớn với sự tham dự đầy đủ về nội dung và thành phần của các nước. Điều đáng chú ý là chúng ta là một trong những nước đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM +) lần thứ nhất với 8 nước đối tác, đối thoại gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand. Hội nghị được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá rất thành công.

Tại các Hội nghị này, 5 nội dung ưu tiên được nước chủ nhà Việt Nam đưa ra là an ninh biển, cứu hộ cứu nạn, hợp tác về quân y, chống khủng bố và các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc, được các nước đồng thuận cao. Đặc biệt, chúng ta đã đưa ra vấn đề phải giữ hòa bình, ổn định tại biển Đông theo Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC)… đều được các nước, kể cả các nước tuyên bố chủ quyền trên biển Đông ủng hộ. Qua các Hội nghị này đã nâng cao tầm vóc và quan hệ quốc phòng của Việt Nam, chứng tỏ sự hội nhập quốc phòng của Việt Nam với thế giới, chứng minh nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng các khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trước khi về nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lương Quang Liệt có nhận xét về sự kiện đó với 16 chữ “Mục đích rõ ràng, chuẩn bị chu đáo, tầm nhìn chiến lược, quan hệ hài hòa”.

Hội nhập quốc phòng chứ không tham gia vào các liên minh quân sự

PV: Có ý kiến cho rằng, năm qua Việt Nam đã và đang hội nhập quốc phòng một cách mạnh mẽ. Bộ trưởng nhận xét gì về ý kiến này?

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Trong tình hình hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước là hội nhập một cách toàn diện vào khu vực và quốc tế để tận dụng các cơ hội đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Chúng ta hội nhập về quốc phòng tức là tham gia hợp tác một cách tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động về quân sự, quốc phòng với các nước trong khu vực và thế giới nhằm mục tiêu góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới để phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
Hội nhập như vậy, rõ ràng không phải là chúng ta tham gia vào liên minh, khối quân sự nào hay là cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ nước ta để chống lại nước khác.

Việc khai thác tiềm năng cảng Cam Ranh là yêu cầu khách quan của sự phát triển, vừa nâng cao năng lực cho quốc phòng, vừa phát triển kinh tế, có nghĩa là chúng ta tranh thủ thu hút các nguồn lực để đầu tư trở lại cho quốc phòng tạo điều kiện tốt nhất cho mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!Theo Chinhphu.vn