Chủ nhật,  26/09/2021

Hiệu quả chương trình kết hợp quân dân y của bộ đội biên phòng

LSO-Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn quản lý địa bàn gồm 21 xã thị trấn biên giới, chủ yếu là địa bàn vùng sâu, vùng xa, tuyến y tế cơ sở cũng còn hạn chế, do đó việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như phòng chống dịch bệnh tại địa bàn là một yêu cầu nhiệm vụ quan trọng. Nhận thức rõ điều đó Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đã phối hợp với ngành y tế triển khai xây dựng 7 bệnh xá kết hợp quân dân y và 11 ban quân dân y kết hợp cụm dân cư giữa các đồn biên phòng và các xã trên địa bàn quản lý. Quân y Đồn biên phòng Thanh Lòa khám chữa bệnh cho dânTừ năm 2001 đến nay các trạm xá quân dân y này luôn hoạt động có hiệu quả ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và tham gia các chương trình quốc gia về y tế còn khám chữa bệnh cho nhân dân đã góp phần củng cố y tế tuyến...

LSO-Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn quản lý địa bàn gồm 21 xã thị trấn biên giới, chủ yếu là địa bàn vùng sâu, vùng xa, tuyến y tế cơ sở cũng còn hạn chế, do đó việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như phòng chống dịch bệnh tại địa bàn là một yêu cầu nhiệm vụ quan trọng. Nhận thức rõ điều đó Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đã phối hợp với ngành y tế triển khai xây dựng 7 bệnh xá kết hợp quân dân y và 11 ban quân dân y kết hợp cụm dân cư giữa các đồn biên phòng và các xã trên địa bàn quản lý.
Quân y Đồn biên phòng Thanh Lòa khám chữa bệnh cho dân
Từ năm 2001 đến nay các trạm xá quân dân y này luôn hoạt động có hiệu quả ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và tham gia các chương trình quốc gia về y tế còn khám chữa bệnh cho nhân dân đã góp phần củng cố y tế tuyến cơ sở. Những phòng khám, trạm xá quân dân y kết hợp của BĐBP tỉnh đã chung vai gánh vác, chia sẻ khó khăn với ngành y tế địa phương để cùng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn vùng cao biên giới của tỉnh.Tại các trạm xá quân dân y này sự đóng góp của những “Thầy thuốc quân hàm xanh” đối với người dân vùng cao là vô cùng quan trọng. Họ không chỉ trực tiếp cứu chữa nhân dân, quản lý dịch bệnh mà còn phối hợp tốt với y tế địa phương trong mọi trường hợp. 10 năm qua, quân y BĐBP đã khám chữa bệnh giúp dân tại các trạm xá kết hợp quân dân y được 85.558 lượt người.Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe cho 4.740 lượt người, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn cho 3.715 lượt người với tổng số tiền thuốc 138 triệu đồng.Tiêm chủng mở rộng cho 10.193 cháu tại 380 thôn bản.Vận động đình sản được 986 lượt người. Nổi bật là trạm xá kết hợp quân dân y Đồn biên phòng Pò Mã- xã Quốc Khánh, trạm xá quân dân y Đồn biên phòng Chi Ma – xã Yên Khoái trong nhiều năm luôn là đơn vị đi đầu của phong trào quân dân y kết hợp. Ngoài ra BĐBP còn tổ chức tập huấn cho các đồng chí cán bộ tăng cường xã những kiến thức cơ bản về y học, cách xử lý những bệnh đơn giản thường gặp, làm phong phú thêm hành trang cho cán bộ trong công tác vận động quần chúng tại địa bàn. Nhờ đó, cán bộ làm công tác vận động quần chúng đã thực sự đi vào lòng dân, Mặt khác, việc BĐBP giúp dân từng viên thuốc, từng chai dịch truyền trong khi cơ sở vật chất của quân y biên phòng còn thiếu, đã đem lại niềm tin yêu của nhân dân. Hành động “nhường cơm, sẻ áo” đó đã thể hiện bản chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ“. Công tác kết hợp quân dân y đã thực sự tác động tích cực đến công tác vận động quần chúng, tác động tích cực đến quan hệ của BĐBP với các cấp, các ngành của địa phương. Ghi nhận kết quả đã đạt, BĐBP Lạng Sơn đã được Bộ Y tế tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ an ninh quốc phòng.

Có thể nhận thấy rằng chương trình chương trình kết hợp quân dân y đã và đang phát huy hiệu quả. Cái được lớn nhất trong chương trình quân dân y kết hợp là ngoài việc đã hình thành nhận thức đúng đắn về phòng chống dịch bệnh và tự chăm sóc sức khỏe của đồng bào vùng cao biên giới, còn góp phần rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giúp địa phương xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Trần Quang Thiệp