Thứ hai,  20/03/2023

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố: Giao chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự lần 1

LSO-Chiều 2/12/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự lần 1 giao chỉ tiêu điều khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho 8 xã, phường và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.Tại cuộc họp, UBND thành phố đã công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, phân công các ủy viên Hội đồng phụ trách địa bàn; triển khai Thông tư số 167 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Báo cáo kết quả sơ tuyển tại phường, xã; thông qua Quyết định thành lập Hội đồng và kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố năm 2011; công bố Quyết định giao chỉ tiêu điều khám của Chủ tịch UBND thành phố cho 8 xã, phường, khối cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn và thông qua lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2011.Trong năm 2011, tổng chỉ tiêu điều khám nghĩa vụ quân sự thành phố Lạng Sơn là 277 công dân, trong đó 8 xã phường là 219, khối cơ quan doanh nghiệp là 58. Theo...

LSO-Chiều 2/12/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự lần 1 giao chỉ tiêu điều khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho 8 xã, phường và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
Tại cuộc họp, UBND thành phố đã công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, phân công các ủy viên Hội đồng phụ trách địa bàn; triển khai Thông tư số 167 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Báo cáo kết quả sơ tuyển tại phường, xã; thông qua Quyết định thành lập Hội đồng và kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố năm 2011; công bố Quyết định giao chỉ tiêu điều khám của Chủ tịch UBND thành phố cho 8 xã, phường, khối cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn và thông qua lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2011.
Trong năm 2011, tổng chỉ tiêu điều khám nghĩa vụ quân sự thành phố Lạng Sơn là 277 công dân, trong đó 8 xã phường là 219, khối cơ quan doanh nghiệp là 58. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự từ 8-10/12 với mục tiêu đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tuyển quân theo đúng quy định.

Thúy Hường