Thứ ba,  17/05/2022

Họp mặt truyền thống các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò

Sáng 4-12, hơn 150 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò Hà Nội thời kỳ 1930-1954 đã họp mặt truyền thống lần thứ 20. Các đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện các ban, ngành của Trung ương và Hà Nội đã đến dự. Mặc dù tuổi cao, sức yếu do bệnh tật và thương tích, các chiến sĩ cách mạng Nhà lao Hỏa Lò vẫn tích cực nghiên cứu tài liệu Nghị quyết của Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng đất nước; biên tập và phát hành hồi ký “Hỏa Lò-trường học yêu nước và cách mạng” phát hành đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, cùng Ban quản lý di tích Hỏa Lò tổ chức giao lưu, thi tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng trong Nhà tù Hỏa Lò cho thanh niên, học sinh Thủ đô. Thăm viếng các bạn tù ốm đau, đưa các đồng chí tuổi cao bệnh nặng về nơi an nghỉ; lập báo cáo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phong tặng...

Sáng 4-12, hơn 150 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò Hà Nội thời kỳ 1930-1954 đã họp mặt truyền thống lần thứ 20. Các đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện các ban, ngành của Trung ương và Hà Nội đã đến dự.

Mặc dù tuổi cao, sức yếu do bệnh tật và thương tích, các chiến sĩ cách mạng Nhà lao Hỏa Lò vẫn tích cực nghiên cứu tài liệu Nghị quyết của Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng đất nước; biên tập và phát hành hồi ký “Hỏa Lò-trường học yêu nước và cách mạng” phát hành đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, cùng Ban quản lý di tích Hỏa Lò tổ chức giao lưu, thi tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng trong Nhà tù Hỏa Lò cho thanh niên, học sinh Thủ đô. Thăm viếng các bạn tù ốm đau, đưa các đồng chí tuổi cao bệnh nặng về nơi an nghỉ; lập báo cáo hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể tù chính trị qua các thời kỳ, tham gia xác định, tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ bị địch thủ tiêu tại nhà tù…

Theo QDND