Thứ tư,  18/05/2022

Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP với các tỉnh, thành uỷ năm 2010

LSO-Ngày 6/12/2010, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với các tỉnh, thành uỷ năm 2010. Tới dự và chỉ đạo có Trung tướng Võ Trọng Việt, Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Bộ Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP. Về phía các tỉnh có lực lượng biên phòng, lãnh đạo tỉnh uỷ, thành uỷ, ban tổ chức tỉnh uỷ, UBKT tỉnh uỷ từ tỉnh Quảng Ngãi trở ra. Đại diện tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP với các tỉnh, thành uỷ, được các cấp triển khai từ nhiều năm qua. Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP và các tỉnh, thành uỷ, UBND các tỉnh thành phố đã chủ động phối hợp chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...

LSO-Ngày 6/12/2010, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với các tỉnh, thành uỷ năm 2010.

Tới dự và chỉ đạo có Trung tướng Võ Trọng Việt, Bí thư Đảng uỷ – Chính uỷ Bộ Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP. Về phía các tỉnh có lực lượng biên phòng, lãnh đạo tỉnh uỷ, thành uỷ, ban tổ chức tỉnh uỷ, UBKT tỉnh uỷ từ tỉnh Quảng Ngãi trở ra. Đại diện tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP với các tỉnh, thành uỷ, được các cấp triển khai từ nhiều năm qua. Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP và các tỉnh, thành uỷ, UBND các tỉnh thành phố đã chủ động phối hợp chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và và xây dựng lực lượng BĐBP ở địa phương vững mạnh về mọi mặt. Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, tuyến biên giới Việt -Trung đã tập trung phối hợp chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt Nghị định thư về phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới và người qua lại biên giới, được cấp uỷ, chính quyền phối hợp với lực lượng biên phòng kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả. Đối với công tác xây dựng nền biên phòng và thế trận biên phòng toàn dân, cấp ủy, chính quyền nhiều tỉnh đã quan tâm ưu tiên đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm khu vực biên giới. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào tự quản đường biên mốc giới, giữ gìn trật tự trị an đã huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia. Thực hiện mục tiêu ” Mái ấm cho người nghèo nơi biên cương, hải đảo”, BĐBP đã hỗ trợ làm được 5.313 căn nhà “Đại đoàn kết”, 181công trình dân sinh; trong đó rnăm 2010 đã xây dựng được 1.644 căn nhà và 31 công trình dân sinh có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào.
Triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP các tỉnh, thành uỷ với các huyện thị uỷ biên giới, đến nay có 219 huyện ký quy chế phối hợp; có 616 xã, thị trấn đã ký quy chế phối hợp với 256 đồn biên phòng. Một số tỉnh, thành uỷ đã có chủ trương tăng cường cán bộ biên phòng cho các cấp uỷ; nhiệm kỳ 2010- 2015 có 218 đồng chí tham gia cấp uỷ. Công tác kiểm tra được UBKT Đảng uỷ BĐBP và UBKT các tỉnh, thành uỷ quan tâm phối hợp kiểm tra nghiêm túc. Trong năm 2010 đã phối hợp kiểm tra 5 tập thể đảng uỷ , ban thường vụ và 11 cá nhân. Nhìn chung công tác phối hợp triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa BĐBP với cấp uỷ, chính quyền các địa phương có BĐBP được triển khai tốt tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như thực hiện công tác biên phòng; phát huy tốt sức mạnh tổng hợp “Biên phòng toàn dân”.
Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vy Văn Thành đã tham luận, báo cáo khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và công tác biên giới của tỉnh Lạng Sơn; đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm có liên quan đến công tác triển khai quy chế phối hợp trong thời gian tới như: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt các nghị quyết, các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Thực hiện quy định của Trung ương về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Phối hợp lãnh đạo tổ chức bảo vệ đường biên mốc giới. Chỉ đạo các cơ quan chức năng duy trì thực hiện quy chế phối hợp, hướng dẫn kiểm tra đối với Đảng uỷ biên phòng tỉnh. Lãnh đạo BĐBP tỉnh làm tốt vai trò tham mưu và triển khai có hiệu quả các chủ trương , nghị quyết của Đảng uỷ BĐBP, Bộ Tư lệnh Biên phòng…

Kết luận hội nghị, Trung tướng Võ Trọng Việt nhấn mạnh: Trong thời gian tới, quy chế phối hợp giữa BĐBP và các tỉnh, thành uỷ cần được triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đem lại hiệu quả hơn. Hội nghị đã nêu một số ý kiến kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương một số vấn đề liên quan đến biên giới.

Phan Cầu