Thứ ba,  17/05/2022

Làm cho những mảnh đất hồi sinh

LSO-Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ công binh – Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ theo Quyết định 120 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bom, mìn, vật liệu nổ đã được tìm ra, gần hàng trăm hec ta đất đai đã được giải phóng, góp phần thực hiện thành công chương trình phân giới cắm mốc của tỉnh, đồng thời đem lại đất canh tác cho bà con nhân dân.Bộ đội biên phòng đồn Pò Mã giúp dân xây dựng nhà - Ảnh: Phan CầuNhững năm trước đây, trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh số lượng bom, mìn, vật liệu nổ còn tồn xót sau chiến tranh khá lớn, điều đó gây cản trở cho việc canh tác của bà con nhân dân khu vực giáp biên. Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan công binh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công binh thực hiện nhiệm vụ rà phá trên địa bàn và chính quyền các địa phương tích cực khảo sát, bám nắm từng địa bàn để thực hiện nhiệm vụ rà phá. Trong quá...

LSO-Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ công binh – Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ theo Quyết định 120 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bom, mìn, vật liệu nổ đã được tìm ra, gần hàng trăm hec ta đất đai đã được giải phóng, góp phần thực hiện thành công chương trình phân giới cắm mốc của tỉnh, đồng thời đem lại đất canh tác cho bà con nhân dân.
Bộ đội biên phòng đồn Pò Mã giúp dân xây dựng nhà – Ảnh: Phan Cầu

Những năm trước đây, trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh số lượng bom, mìn, vật liệu nổ còn tồn xót sau chiến tranh khá lớn, điều đó gây cản trở cho việc canh tác của bà con nhân dân khu vực giáp biên. Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan công binh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công binh thực hiện nhiệm vụ rà phá trên địa bàn và chính quyền các địa phương tích cực khảo sát, bám nắm từng địa bàn để thực hiện nhiệm vụ rà phá. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ công binh Bộ CHQS tỉnh cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong ăn, ở, sinh hoạt và những trở ngại khác về địa hình, thời tiết… nhưng được sự quan tâm sâu sắc của Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương nên từng cán bộ, chiến sĩ công binh cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ công binh Bộ CHQS tỉnh đã không quản ngại mọi khó khăn để thực hiện công tác rà phá trên địa bàn các xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, xã Tân Minh và xã Đội Cấn, huyện Tràng Định. Trên từng khu vực, từng mảnh đất, nhiều loại bom mìn, vật liệu nổ kèm theo nhiều loại đạn pháo gây sát thương, nhưng cán bộ, chiến sĩ công binh vẫn sẵn sàng đương đầu với những mảnh đất “tử thần”. Các thao tác rà phá, dò tìm từ thủ công đơn sơ, đến cơ khí máy móc đã được cán bộ, chiến sĩ công binh sử dụng một cách chuẩn xác và chặt chẽ, do vậy mà từng quả mìn, từng loại vật liệu nổ đã lần lượt được tìm ra. Tính từ năm 2004 đến nay đã có gần 4000 quả mìn và nhiều vật liệu nổ khác, đã được dò tìm và tiêu huỷ an toàn, góp phần giải phóng hơn 180 ha đất đai, đem lại đất canh tác cho nhân dân. Cùng với thực hiện nhiệm vụ rà phá, cán bộ, chiến sĩ công binh đã thường xuyên bám dân, bám bản, tích cực thực hiện công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực như thường xuyên tổ chức đến các gia đình tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, loại bỏ các hủ tục lạc hậu. Tổ chức khám chữa bệnh và tư vấn miễn phí cho nhân dân, giúp đỡ nhân dân làm đường giao thông liên thôn, liên xã, thu hoạch rau màu và sửa sang nhà cửa… Qua đó góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân các địa phương đối với hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Dương Nguyên