Thứ ba,  17/05/2022

Đồn biên phòng Chi Ma xây dựng đơn vị vững mạnh

LSO-Đồn Biên phòng Chi Ma (huyện Lộc Bình) được chọn làm điểm về xây dựng đơn vị chính qui chấp hành kỷ luật. Xác định đây là một vinh dự đồng thời là một nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, chỉ huy đồn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đã đạt kết quả đáng khích lệ. Một trong những kết quả nổi bật là đã giữ vững trận địa tư tưởng, tạo chuyển biến, tiến bộ về nhiều mặt nhất là nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý nội bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện.Trạm kiểm soát Bộ đội biên phòng Hữu Nghị làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch - Ảnh: Đông BắcĐảng bộ đồn luôn coi trọng việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, giáo dục mục tiêu, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống. Ngoài ra còn thường xuyên quan tâm đến công...

LSO-Đồn Biên phòng Chi Ma (huyện Lộc Bình) được chọn làm điểm về xây dựng đơn vị chính qui chấp hành kỷ luật. Xác định đây là một vinh dự đồng thời là một nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, chỉ huy đồn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đã đạt kết quả đáng khích lệ. Một trong những kết quả nổi bật là đã giữ vững trận địa tư tưởng, tạo chuyển biến, tiến bộ về nhiều mặt nhất là nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý nội bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện.
Trạm kiểm soát Bộ đội biên phòng Hữu Nghị làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch – Ảnh: Đông Bắc
Đảng bộ đồn luôn coi trọng việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, giáo dục mục tiêu, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống. Ngoài ra còn thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, đề cao cảnh giác, xây dựng đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng”, đã tạo sức bật mới trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. 2 năm qua đơn vị đã bắt giữ, xử lý 310 vụ buôn lậu trị giá hàng hóa hơn 1,7 tỉ đồng, 2 vụ 4 đối tượng buôn bán phụ nữ trẻ em. Nhằm tạo cho đơn vị có đời sống tinh thần tốt, môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, cùng với việc củng cố doanh trại, mua sắm trang thiết bị, vật chất phục vụ tốt sinh hoạt và công tác cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất nâng cao đời sống, thu hơn 21 tấn rau, trên 5 tấn thịt, hơn 1 tấn cá. Ngoài ra còn đầu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng, củng cố hệ thống bảng, biển, dây giá đầy đủ, đồng bộ, kết hợp xây dựng vườn hoa, cây cảnh, vườn cây, ao cá…. tạo môi trường đơn vị “xanh, sạch, đẹp” có cảnh quan văn hóa. Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện của trên, hàng năm Đảng ủy đồn đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời lãnh đạo triển khai kế hoạch huấn luyện theo đúng thời gian quy định, xây dựng tiến trình biểu huấn luyện, phân công giáo viên chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện…
Quá trình huấn luyện bảo đảm về thời gian và quân số tham gia, gắn huấn luyện với luyện tập các phương án, kế hoạch chiến đấu sát tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị. Trong công tác hậu cần kỹ thuật, đồn đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy chế quản lý tài chính, tài sản đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác” và “Quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên và lượng dự trữ phục vụ sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị cũng luôn quan tâm bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn và công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, không để dịch bệnh xảy ra, tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt 98,5%. Song song với công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy đồn thường xuyên quan tâm đến việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ. Qua đó đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đồn còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới, xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo nơi biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng không có tệ nạn xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những kết quả và sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Chi Ma đều được bắt đầu từ xây dựng đơn vị vững mạnh chính qui. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, mục tiêu thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến về chấp hành kỷ luật xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trần Quang Thiệp