Thứ tư,  01/12/2021

Ghi nhận từ phong trào thi đua quyết thắng

LSO-Đến với Bộ CHQS tỉnh vào thời điểm này, chúng tôi đã thấy được sự thay đổi từng ngày, từng giờ qua quang cảnh và các công trình xây dựng trong doanh trại. Giờ đây đơn vị đang từng bước hoàn thiện mình, để xứng đáng là một doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Huấn luyện điều lệnh ở đơn vị - Ảnh: D.NĐể làm được điều đó, ngay từ đầu năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng tại đơn vị. Trên cơ sở đó Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bám sát định hướng, sát thực tiễn nhiệm vụ, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đồng thời Đảng uỷ cũng thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, gắn trách...

LSO-Đến với Bộ CHQS tỉnh vào thời điểm này, chúng tôi đã thấy được sự thay đổi từng ngày, từng giờ qua quang cảnh và các công trình xây dựng trong doanh trại. Giờ đây đơn vị đang từng bước hoàn thiện mình, để xứng đáng là một doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Huấn luyện điều lệnh ở đơn vị – Ảnh: D.N
Để làm được điều đó, ngay từ đầu năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng tại đơn vị. Trên cơ sở đó Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bám sát định hướng, sát thực tiễn nhiệm vụ, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đồng thời Đảng uỷ cũng thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân vào thực hiện nhiệm vụ và phối hợp tốt với các lực lượng trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Qua đó, từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Do được sự quán triệt sâu sắc của cấp uỷ, chỉ huy các cấp và trên cơ sở nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua “thần tốc, quyết thắng”; “Phất cao cờ hồng tháng tám”; đồng thời tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Một tập trung, hai khâu đột phá”, các đơn vị đã cụ thể hoá vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình như trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, xây dựng lực lượng; công tác hậu cần, kỹ thuật… Trong năm, đơn vị đã tổ chức thực hiện có chất lượng nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch, đúng đủ nội dung, thời gian theo quy định; giữ vững nguyên tắc tổ chức, chế độ nề nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng với đó, các đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quân số, vũ khí trang bị đúng quy định, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn; chủ động xây dựng và luyện tập tốt các phương án chiến đấu, phương án phòng chống cháy nổ, cháy rừng… Qua kiểm tra của các cấp, đánh giá công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh được triển khai thực hiện tốt. Phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị cũng đã góp phần động viên bộ đội, phát huy ý chí tự lực, tự cường khắc mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo đảm về hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; bảo đảm số lượng và chất lượng của vũ khí trang bị kỹ thuật cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2010, có thể thấy phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị đã góp phần làm chuyển biến vững chắc chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cho các đối tượng của cơ quan và đơn vị. 100% nội dung huấn luyện được hoàn thành với chất lượng khá, giỏi, chế độ nề nếp báo cáo huấn luyện được thực hiện tốt. Vai trò làm tham mưu của cấp uỷ, chỉ huy các cấp được nâng lên. Ngoài ra đơn vị cũng đã hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “Thần tốc, quyết thắng”, “Phất cao cờ hồng tháng tám” góp phần làm chuyển biến tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị. Phong trào “xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” tiếp tục được cơ quan, đơn vị quan tâm, đầu tư củng cố, tạo cảnh quan môi trường văn hoá lành mạnh, tốt đẹp trong đơn vị. Kết quả kiểm tra cuối năm, nhiều tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt nội dung thi đua do Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy, các cơ quan, đơn vị phát động; Bộ CHQS tỉnh kiểm tra trên mọi mặt công tác, đã được Quân khu I đánh giá chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2010.

Dương Nguyên