Thứ ba,  24/05/2022

Bộ đội biên phòng – Những dấu ấn dân vận

LSO-Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ở vùng biên giới. Xác định rõ như vậy, thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong toàn tỉnh đã xây dựng được hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh; giúp dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng hiệu quả; kết hợp quân dân y khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho đồng bào…Công tác dân vận của bộ đội biên phòng (BĐBP) cứ lặng lẽ đi vào lòng dân bằng những việc làm thiết thực qua từng năm. Việc làm ấy không chỉ là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà BĐBP còn trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng...

LSO-Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đồng thời củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ở vùng biên giới.
Xác định rõ như vậy, thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong toàn tỉnh đã xây dựng được hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh; giúp dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng hiệu quả; kết hợp quân dân y khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho đồng bào…
Công tác dân vận của bộ đội biên phòng (BĐBP) cứ lặng lẽ đi vào lòng dân bằng những việc làm thiết thực qua từng năm. Việc làm ấy không chỉ là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà BĐBP còn trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng phong trào quần chúng khu vực biên giới vững mạnh; thực hiện các đợt tuyên truyền đặc biệt, đối ngoại biên phòng… Đáng nghi nhận hơn nữa ấy là việc giúp dân phát triển kinh tế – xã hội.
Ở mỗi địa phương, trong từng công việc, BĐBP đều thể hiện và khẳng định được vai trò của mình bằng hiệu quả công việc. Dấu ấn công tác dân vận năm 2010 được thể hiện rất rõ ở chỗ, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc các huyện biên giới, các ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 14/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới” và Đề án về “nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới gắn với việc đưa dân trở lại làng, bản cũ xây dựng một số điểm dân cư khu vực biên giới”. Theo đó, BĐBP đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên tuyền được 254 buổi cho 13.854 lượt quần chúng nhân dân khu vực biên giới về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cùng đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phát triển đảng viên. Trong năm, các chi, đảng bộ các xã biên giới đã kết nạp được 96 đảng viên mới, củng cố, kiện toàn 96/303 chi bộ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên hoạt động có hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm tuyên truyền, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia cùng đồn biên phòng (ĐBP) giải quyết kịp thời một số vụ việc xảy ra tại địa bàn biên giới. Đối với công tác giúp dân phát triển kinh tế – xã hội, ngay từ đầu năm, các ĐBP phối hợp chặt chẽ với MTTQ các xã biên giới tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả, đến cuối năm đã có 44/246 thôn được công nhận thôn văn hóa, 3.116/13.597 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Thông qua cuộc vận động “Mái ấm cho đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo”, BĐBP đã phối hợp với MTTQ các cấp vận động quyên góp, xây dựng được 52 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, đảm bảo ANTT thôn, bản khu vực biên giới, các ĐBP đã tham mưu cho địa phương phổ biến lồng ghép nội dung Chỉ thị tại các cuộc họp thôn, bản giáp biên. Nhờ đó mà tính đến cuối năm 2010, các xã biên giới đã có 1.620 hộ gia đình nhận quản lý 195,49km đường biên, củng cố 95 tổ ANTT thôn bản khu vực biên giới. Qua đó quần chúng nhân dân đã cung cấp cho BĐBP 415 tin, trong đó có 36 tin liên quan đến đường biên, mốc giới và ANTT thôn bản, góp phần cùng BĐBP quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Giờ đây, ở mỗi bản, làng biên giới, khi nhắc đến BĐBP, bà con đều lấy đó là niềm tự hào. Công tác dân vận của BĐBP thực sự đi vào cuộc sống, để lại dấu ấn quan trọng, tạo nên sức mạnh đoàn kết quân – dân bền chặt. Đó là nền móng vững chắc xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện.

Diệu Hằng