Thứ tư,  01/12/2021

Hiệu quả từ hoạt động công tác dân vận của lực lượng vũ trang

LSO-Thực hiện Nghị quyết 152/ NQ- ĐUQSTW của Đảng ủy quân sự Trung ương “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) trong thời kỳ mới”, Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh đã có Nghị quyết 18/ NQ- ĐU xác định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chính “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT địa phương thời kỳ mới”. Trước tiên, LLVT tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân đân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lụât Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hăng hái thi đua lao động sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội. Vận động nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu...

LSO-Thực hiện Nghị quyết 152/ NQ- ĐUQSTW của Đảng ủy quân sự Trung ương “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) trong thời kỳ mới”, Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh đã có Nghị quyết 18/ NQ- ĐU xác định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chính “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT địa phương thời kỳ mới”.
Trước tiên, LLVT tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân đân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lụât Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hăng hái thi đua lao động sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội. Vận động nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua công tác huấn luyện, hành quân dã ngoại, giao lưu kết nghĩa, văn hóa văn nghệ, từ năm 2006-2010, LLVT tỉnh đã tuyên truyền cho hơn 30 ngàn lượt người. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, các lực lượng ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các vụ buôn bán ma túy, phụ nữ, trẻ em và vận chuyển hàng lậu.
Đối với việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, LLVT tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được 115 cơ sở, 75 tiểu đội và trung đội dân quân đi vào hoạt động có hiệu quả; giúp đỡ các đoàn thể chính trị ở cơ sở củng cố, kiện toàn các đơn vị yếu kém, trong đó có 48 chi bộ Đảng, 24 tổ chức chính quyền xã, phường, 30 trưởng thôn, 45 công an viên, 62 chi đoàn thanh niên, 42 chi hội phụ nữ, 38 chi hội cựu chiến binh, 28 chi hội nông dân, 18 chi hội chữ thập đỏ, 12 chi hội người cao tuổi. Đến nay các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các địa phương hoạt động đều duy trì nghiêm nề nếp, chế độ công tác; hiệu quả lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được nâng lên; chất lượng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể được củng cố, thế trận lòng dân, trận địa tư tưởng của Đảng ở cơ sở vững chắc hơn. LLVT tỉnh đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, tạo nên những yếu tố tinh thần và vật chất quan trọng bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của các địa phương trên địa bàn.
Trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận, LLVT tỉnh xác định công tác phối hợp hoạt động với các cơ quan ban ngành đoàn thể ở địa phương là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Thường xuyên phối hợp với các ban ngành nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn như tranh chấp đất đai, đồi rừng, địa giới hành chính hơn 100 vụ, 58 vụ khiếu kiện, tranh chấp tài sản 150 vụ, không để có điểm nóng sẩy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương, niềm tin của nhân dân với bộ đội ngày càng được củng cố tăng cường. Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống với các nội dung phong phú đa dạng tạo dấu ấn tốt trong xã hội như giáo dục về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua đột kích “Cống hiến tài năng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là cuộc thi tìm hiểu 65 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân đã thu hút được 115.520 bài, bình quân cứ 6 người dân có một người tham gia, thông qua cuộc thi.
Cũng trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị của tỉnh phối hợp chặt chẽ với với các đơn vị của Quân khu đóng quân trên địa bàn như Đoàn Sao Vàng, Đoàn B75, hành quân dã ngoại về 14 xã của các địa bàn vùng sâu, vùng cao biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào tôn giáo làm công tác dân vận với 5.530 ngày công, giúp địa phương sửa chữa và làm mới 35 km đường liên thôn xã, vận chuyển 2.000 m3 đất đá, sỏi, giúp sửa chữa nhà ở cho 11 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Đặc biệt là công tác bảo đảm hậu cần tại chỗ khi đơn vị hành quân qua địa bàn của 5 huyện năm 2009, nhân dân các địa phương đã ủng hộ bộ đội hơn 20 tấn củi, 2000 bánh trưng, 140 kg lạc, đỗ, 90 kg quýt, 326 kg đậu phụ…qua hoạt động dã ngoại, làm công tác dân vận hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng, tình cảm quân dân càng thêm gắn bó.
Bên cạnh đó lực lượng dân quân của các cơ sở ngoài thời gian huấn luyện ban ngày, buổi tối tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhân dân địa phương được 138 buổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Luật DQTV, Pháp lệnh DBDV, luật hôn nhân và gia đình… Hàng năm, trong thời gian huấn luyện đã giành 2 ngày làm công tác dân vận với hơn 16.578 ngày công, giúp dân sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, tu sửa các công trình phúc lợi, nạo vét mương máng thủy lợi được 230 km và giúp đỡ 167 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được nhân dân địa phương ghi nhận đánh giá cao. Cùng với hoạt động dã ngoại, làm công tác dân vận LLVT tỉnh còn tham gia ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng; thông qua hoạt động dã ngoại, làm công tác dân vận góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Có thể nói, hoạt động công tác dân vận của LLVT tỉnh trong những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, thực sự góp phần quan trọng vào xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trần Xuân Sang