Thứ tư,  01/12/2021

Thành phố quán triệt, triển khai Luật Dân quân tự vệ

LSO-Ngày 5/1/2011, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng là Bí thư chi bộ, Trưởng khối, Trưởng thôn, khối Đội trưởng, Trung đội trưởng dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự 8 phường, xã trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ như; Luật được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 23/11/2010 gồm 9 chương, 66 điều, quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ. Cũng trong chương trình tập huấn triển khai, các đại biểu còn được nghe, giới thiệu chi tiết các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ như; Nghị định số 58/2010/N Đ-CP ngày 1/6/2010 quy định chi tiết và...

LSO-Ngày 5/1/2011, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng là Bí thư chi bộ, Trưởng khối, Trưởng thôn, khối Đội trưởng, Trung đội trưởng dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự 8 phường, xã trên địa bàn thành phố.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ như; Luật được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 23/11/2010 gồm 9 chương, 66 điều, quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ. Cũng trong chương trình tập huấn triển khai, các đại biểu còn được nghe, giới thiệu chi tiết các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ như; Nghị định số 58/2010/N Đ-CP ngày 1/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, Thông tư hướng dẫn số 85/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58.
Qua tập huấn, các đối tượng được trang bị kiến thức cơ bản để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Luật.

Công Quân