Thứ tư,  01/12/2021

Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

LSO-Thực hiện Chỉ thị 36/2005/ CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 102/2006 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện (VMTD), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, trong những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), mà trọng tâm là xây dựng cơ quan quân sự (CQQS) và LLVT địa phương VMTD, làm nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trên cơ sở bám sát nội dung, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cơ sở, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kịp thời tham mưu để Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng CQQS và LLVT địa phương VMTD”. Theo đó, các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD được cụ thể hóa vào nhiệm vụ, chức năng, sát, hợp với yêu cầu, đặc điểm của từng loại hình đơn vị. Việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng...

LSO-Thực hiện Chỉ thị 36/2005/ CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 102/2006 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện (VMTD), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới, trong những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), mà trọng tâm là xây dựng cơ quan quân sự (CQQS) và LLVT địa phương VMTD, làm nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Trên cơ sở bám sát nội dung, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cơ sở, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kịp thời tham mưu để Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng CQQS và LLVT địa phương VMTD”. Theo đó, các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD được cụ thể hóa vào nhiệm vụ, chức năng, sát, hợp với yêu cầu, đặc điểm của từng loại hình đơn vị. Việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm.

Luyện tập thu hồi, triển khai khí tài cho nhiệm vụ SSCĐ

Ảnh : Lương Kiên Cường

Đặc biệt, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua khác, ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) được gắn với xây dựng đơn vị VMTD, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; hằng năm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ và đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ không ngừng tăng; tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM ngày càng nhiều. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao được các đơn vị duy trì đều đặn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.
Đáng chú ý, việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ tỉnh đến cơ sở được duy trì theo đúng quy định. CQQS các huyện, thành phố thường xuyên phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Vì vậy, nhiều năm liền các địa phương trong tỉnh đều hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân; lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có độ tin cậy cao. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chú trọng. Phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi phát triển khá; 100% các đơn vị cơ bản tự túc rau xanh và một phần thực phẩm khác, bảo đảm quân số khỏe bình quân đạt 99,7%.
Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, người chỉ huy; vai trò của các tổ chức quần chúng và biện pháp, cách làm của từng cơ quan, đơn vị là yếu tố quyết định mang lại hiệu quả. Đơn cử như ở Ban CHQS huyện Hữu Lũng, mặc dù khó khăn về cơ sở, vật chất, nhưng cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị, tích cực “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, quân số hàng năm tham gia huấn luyện đạt 99,36%; tỷ lệ khá giỏi đạt 87,5%. Trong huấn luyện đã phối kết hợp với nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận như: Tu sửa đường dân sinh trên 24 nghìn mét; làm đường liên thôn 7.762 mét, vệ sinh thôn bản và nạo vét kênh mương nội đồng được gần 100 nghìn m2; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, lũ lụt thiên tai, quỹ vì người nghèo được trên 243 triệu đồng…Hay như ở Phân đội Thiết giáp, Trường Quân sự căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị đã tập trung cao cho việc rèn luyện nền nếp chính quy gắn với xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, thắt chặt quan hệ đoàn kết quân dân. Khác với những đơn vị trên, Phòng Chính trị, CQQS Bắc Sơn, Cao Lộc đã tập trung xây dựng Đảng bộ quân sự TSVM gắn với CQQS và LLVT địa phương VMTD, làm cơ sở hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, tạo môi trường xã hội ổn định, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Có thể nói, bằng những biện pháp, cách làm khác nhau nhưng hiệu quả về xây dựng đơn vị LLVT VMTD đã khẳng định. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD cần phải tiến hành đồng bộ các biện pháp và nhất nhất phải đặt dưới sự lãnh đạo, điều hành thống nhất của cấp ủy, của người chỉ huy. Không chỉ thế, xây dựng đơn vị VMTD còn phải gắn với xây dựng tổ chức Đảng TSVM; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng TSVM làm nòng cốt, xây dựng cán bộ làm trung tâm. Đây vừa là nguyên nhân, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn hoạt động của các đơn vị LLVT trong tỉnh.

Vi Tâm