Thứ tư,  07/06/2023

Lộc Bình tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2010

LSO-Ngày 13/1/2011, UBND huyện Lộc Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.Lãnh đạo huyện Lộc Bình tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phươngNăm 2010, cơ quan quân sự trên địa bàn huyện Lộc Bình đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, nghị quyết của Đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng huấn luyện, chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Cán bộ, chiến sỹ có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội…Các đơn vị thực hiện tốt công tác quốc phòng địa...

LSO-Ngày 13/1/2011, UBND huyện Lộc Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.
Lãnh đạo huyện Lộc Bình tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương
Năm 2010, cơ quan quân sự trên địa bàn huyện Lộc Bình đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, nghị quyết của Đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng huấn luyện, chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Cán bộ, chiến sỹ có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội…Các đơn vị thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương như: Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công ty Than Na Dương, Công ty Nhiệt điện Na Dương, các xã: Hữu Khánh, Quan Bản, Khuất Xá, Tú Mịch, Mẫu Sơn, Đông Quan, thị trấn Na Dương.
Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 23 tập thể và 78 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2010.

Đức Anh