Thứ sáu,  18/06/2021

Thực hiện tốt công tác tuyển quân đợt I năm 2011

LSO-Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu sự nghiệp cách mạng củng cố quốc phòng - an ninh trong công cuộc đổi mới và phát triển, phù hợp với xu thế trong nước và thế giới. Vì vậy công tác tuyển quân năm nay, đòi hỏi phải luôn chú trọng, đổi mới, ngày càng cao so với năm trước.Lễ giao nhận quân ở huyện Cao Lộc - Ảnh: Hòa LộcNhận thức sâu sắc từ tình hình trên và để thực hiện tốt công tác này, đại tá Phạm Văn Đạo, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết:”Công tác tuyển quân năm 2011 được thực hiện theo Quyết định 1958/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc địa phương chịu trách nhiệm thực hiện “tròn khâu”trong công tác tuyển quân, chuyển giao nhiệm vụ thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ đơn vị nhận quân về địa phương và Thông tư 167/TT-BQP ngày 19/11/2010 của Bộ Quốc phòng về việc...

LSO-Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu sự nghiệp cách mạng củng cố quốc phòng – an ninh trong công cuộc đổi mới và phát triển, phù hợp với xu thế trong nước và thế giới. Vì vậy công tác tuyển quân năm nay, đòi hỏi phải luôn chú trọng, đổi mới, ngày càng cao so với năm trước.
Lễ giao nhận quân ở huyện Cao Lộc – Ảnh: Hòa Lộc
Nhận thức sâu sắc từ tình hình trên và để thực hiện tốt công tác này, đại tá Phạm Văn Đạo, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết:”Công tác tuyển quân năm 2011 được thực hiện theo Quyết định 1958/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc địa phương chịu trách nhiệm thực hiện “tròn khâu”trong công tác tuyển quân, chuyển giao nhiệm vụ thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ đơn vị nhận quân về địa phương và Thông tư 167/TT-BQP ngày 19/11/2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Hiện nay, Hội đồng NVQS các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Đình Lập, Bắc Sơn, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn tiếp tục làm tốt mọi mặt cho công tác chuẩn bị tuyển quân và thời gian đến ngày 23 tháng 2 năm 2011 sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân đợt I năm 2011. Trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đề ra các chủ trương, giải pháp, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyển quân. Đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật NVQS bổ sung, sửa đổi trong quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của mọi công dân đối với Nhà nước trong tình hình hiện nay…”
Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS các huyện, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triền khai chặt chẽ Hội đồng NVQS cơ sở xã, phường, thị trấn, rà soát, đăng ký thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức sơ tuyển bảo đảm chất lượng, hiệu quả; các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, tạm hoãn, tạm miễn được thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức triển khai, Hội đồng NVQS các cấp đã thực hiện tốt không có xã trắng trong công tác tuyển quân, gắn với xây dựng nguồn lực lượng dự bị động viên, cũng như tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương và thực hiện đúng theo phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay đã có 1.688 thanh niên tham gia khám tuyển NVQS. Kết quả có 973 thanh niên đủ điều kiện NVQS đợt I năm 2011, số thanh niên trúng tuyển đã được xét nghiệm HIV/AIDS, kiên quyết loại bỏ những trường hợp không đủ điều kiện vào quân đội. Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này, đều phấn khởi, tự hào, để góp sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và cũng rất đỗi vinh dự được trở thành chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ nhận nhiệm vụ tại các đơn vị là Bộ chỉ huy, Lữ đoàn 210, Trung đoàn Thông tin 601, Sư đoàn bộ binh 3 và Bộ Tham mưu thuộc Quân Khu I. Đặc biệt công tác tuyển quân năm 2011 sẽ thực hiện Chỉ thị số 101/CT-BQP ngày 20/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng “Về việc tuyển chọn công dân nữ vào phục vụ trong quân đội”. Nữ công dân đủ điều kiện và có nguyện vọng sẽ được tuyển chọn, gọi nhập ngũ phục vụ tại một số ngành nghề quân đội có nhu cầu và phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của nữ giới, đó là điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2011.

Có thể khẳng định rằng, với sự chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, đã giúp cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân đợt I nam 2011, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời rút được kinh nghiệm để địa phương ngày càng hoàn thiện thực hiện “Tròn khâu” trong công tác tuyển quân.

Vũ Công Túc