Thứ bảy,  22/01/2022

Học viện Lục quân: Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chỉ huy – tham mưu quân sự địa phương

Chiều ngày 14-2, Học viện Lục quân đã tổ chức lễ khai giảng Khoá 19 Đào tạo hoàn thiện cán bộ chỉ huy - tham mưu quân sự địa phương cấp huyện, quận và khoá 60 đào tạo ngắn cán bộ chỉ huy - tham mưu cấp trung đoàn. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho DQTV ở Lâm ĐồngPhát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, PGS, tiến sĩ Dương Kim Hồng, Phó giám đốc Học viện nêu rõ: Đây là năm học có vị trí rất quan trọng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, thực hiện Nghị quyết Quân uỷ Trung ương về công tác giáo dục- đào tạo trong tình hình mới. Học viện thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, chương trình và phương pháp dạy và học; tập trung bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực thực hành, phương pháp, tác phong công tác, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người chỉ huy và cơ quan tham mưu. Gắn giáo dục, đào tạo với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch...

Chiều ngày 14-2, Học viện Lục quân đã tổ chức lễ khai giảng Khoá 19 Đào tạo hoàn thiện cán bộ chỉ huy – tham mưu quân sự địa phương cấp huyện, quận và khoá 60 đào tạo ngắn cán bộ chỉ huy – tham mưu cấp trung đoàn.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho DQTV ở Lâm Đồng
Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, PGS, tiến sĩ Dương Kim Hồng, Phó giám đốc Học viện nêu rõ: Đây là năm học có vị trí rất quan trọng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, thực hiện Nghị quyết Quân uỷ Trung ương về công tác giáo dục- đào tạo trong tình hình mới. Học viện thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, chương trình và phương pháp dạy và học; tập trung bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực thực hành, phương pháp, tác phong công tác, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người chỉ huy và cơ quan tham mưu. Gắn giáo dục, đào tạo với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chú trọng tăng cường và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu quân sự địa phương cấp huyện, quận đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và công tác quân sự địa phương trong tình hình mới.

Theo QDND