Thứ hai,  27/03/2023

Binh đoàn 15, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh xã hội

Sau 26 năm được thành lập (20-2-1985 - 20-2-2011), Binh đoàn 15 đã gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, trên địa bàn dọc tuyến biên giới hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum.Binh đoàn 15 đã làm tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm: điện, đường, trường, trạm ở bảy cụm và 148 điểm dân cư, thuộc 30 xã, phường, thị trấn trên vùng dự án. Binh đoàn đã triển khai làm mới, sửa chữa hơn 1.000 km đường giao thông liên thôn, xã; hàng trăm cầu cống, hàng chục hồ đập thủy lợi; xây dựng tám trường tiểu học, THCS, với 93 phòng học; 110 nhà trẻ, mẫu giáo. 100% số đội sản xuất đã kết nghĩa với 148 thôn, làng; 1.985 hộ gia đình công nhân; 1.985 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Binh đoàn cũng đã giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo hiệu quả như: Đầu tư phương tiện, cây giống, phát triển được 56,63 ha diện tích lúa nước; xây 217 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Binh đoàn cũng...

Sau 26 năm được thành lập (20-2-1985 – 20-2-2011), Binh đoàn 15 đã gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, trên địa bàn dọc tuyến biên giới hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum.
Binh đoàn 15 đã làm tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm: điện, đường, trường, trạm ở bảy cụm và 148 điểm dân cư, thuộc 30 xã, phường, thị trấn trên vùng dự án. Binh đoàn đã triển khai làm mới, sửa chữa hơn 1.000 km đường giao thông liên thôn, xã; hàng trăm cầu cống, hàng chục hồ đập thủy lợi; xây dựng tám trường tiểu học, THCS, với 93 phòng học; 110 nhà trẻ, mẫu giáo. 100% số đội sản xuất đã kết nghĩa với 148 thôn, làng; 1.985 hộ gia đình công nhân; 1.985 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Binh đoàn cũng đã giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo hiệu quả như: Đầu tư phương tiện, cây giống, phát triển được 56,63 ha diện tích lúa nước; xây 217 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Binh đoàn cũng tạo việc làm cho 6.000 lao động của 4.284 hộ gia đình, là đồng bào dân tộc thiểu số làm công nhân của binh đoàn.
Theo QDND