Thứ hai,  27/03/2023

Hội nghị triển khai công tác quốc phòng địa phương năm 2011

LSO-Sáng ngày 22/2/2011, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công công tác quốc phòng địa phương năm 2010 và triển khai công tác năm 2011.Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh.Trong năm 2010, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc các văn bản của Trung ương đối với công tác quốc phòng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu giúp cấp uỷ và chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có kết quả một số nội dung công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Hoạt động của Hội đồng GDQP các cấp đi vào nền nếp và đã phát huy được chức năng của từng thành viên. Công tác giáo dục quốc phòng- an ninh được đẩy...

LSO-Sáng ngày 22/2/2011, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công công tác quốc phòng địa phương năm 2010 và triển khai công tác năm 2011.
Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2010, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc các văn bản của Trung ương đối với công tác quốc phòng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu giúp cấp uỷ và chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có kết quả một số nội dung công tác quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Hoạt động của Hội đồng GDQP các cấp đi vào nền nếp và đã phát huy được chức năng của từng thành viên. Công tác giáo dục quốc phòng- an ninh được đẩy mạnh; các cấp đã làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và giáo dục quốc phòng- an ninh cho học sinh, sinh viên. Lực lượng vũ trang (BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, CA tỉnh) và các ngành liên quan đã tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội, với củng cố quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh.
Để thực hiện tốt những nhiệm vụ quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra, tỉnh đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng địa phương trong năm 2011, tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục quán triệt các băn bản của Trung ương về công tác quốc phòng – an ninh; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng- an ninh cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên và học sinh sinh viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28/NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng- an ninh. Quan tâm chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Bảo đảm đầy đủ ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương và xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương những kết quả trong năm 2010 mà tỉnh ta đã đạt được trên lĩnh vực quốc phòng- an ninh. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2011, các cấp, các ngành cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; coi trọng xây dựng lực lượng quân đội, dân quân tự vệ vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng đối phó với các tình huống thiên tai, hoả hoạn. Các cấp chính quyền cần phát huy tốt chức năng quản lý nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh.

Phan Cầu