Thứ năm,  06/10/2022

Đơn vị TTN75: Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Đảng ủy đoàn TT N75 vừa ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị năm 2011. Theo đó, đảng ủy, chỉ huy đoàn xác định tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với thực hiện xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; khai thác và sử dụng hiệu quả các loại trang bị, khí tài thông tin liên lạc... Thí sinh đang thuyết minh Mô hình bàn điều khiển khu thu, khu phát VTĐ. Ảnh: Tuấn Anh.Để chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện năm 2011, đoàn đã mở 2 lớp tập huấn cán bộ, với 104 đồng chí cán bộ từ Trung đội trưởng trở lên tham gia; tập trung vào những nội dung mới, khó cần phải thống nhất về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và các thiết bị thông tin.Đoàn đã đầu tư trên 500 ngày công sửa chữa, nâng cấp thao trường, bãi tập và mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Nét mới là năm nay Đơn vị đã tổ chức thi mô hình, sáng kiến...

Đảng ủy đoàn TT N75 vừa ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị năm 2011. Theo đó, đảng ủy, chỉ huy đoàn xác định tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với thực hiện xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; khai thác và sử dụng hiệu quả các loại trang bị, khí tài thông tin liên lạc…
Thí sinh đang thuyết minh Mô hình bàn điều khiển khu thu, khu phát VTĐ. Ảnh: Tuấn Anh.


Để chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện năm 2011, đoàn đã mở 2 lớp tập huấn cán bộ, với 104 đồng chí cán bộ từ Trung đội trưởng trở lên tham gia; tập trung vào những nội dung mới, khó cần phải thống nhất về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và các thiết bị thông tin.
Đoàn đã đầu tư trên 500 ngày công sửa chữa, nâng cấp thao trường, bãi tập và mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Nét mới là năm nay Đơn vị đã tổ chức thi mô hình, sáng kiến cải tiến đồ dùng phục vụ công tác huấn luyện. Với trên 200 sản phẩm là đồ dùng huấn luyện được làm mới tham gia hội thi; Trong đó có 9 sáng kiến, cải tiến mô hình, đồ dùng phục vụ huấn luyện chuyên ngành thông tin có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao.
Đồng thời để tạo động lực trong công tác huấn luyện năm 2011, Đoàn TT N75 còn phát động phong trào thi đua” Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; giữ vững thông tin liên lạc”… Năm 2011, Đoàn chủ trương tích cực đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại giáo án điện tử vào giảng dạy một số đối tượng; nội dung huấn luyện sát yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc; đồng thời thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm huấn luyện, bảo đảm tính thống nhất chuyên sâu, thực sự, thực tế.


Theo QDND