Thứ tư,  08/02/2023

Tập huấn cán bộ quân sự địa phương năm 2011

LSO-Chiều ngày 1/3/2011, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ quân sự địa phương năm 2011.Lớp tập huấn cán bộ quân sự địa phươngTrong 6 ngày, từ ngày 1/3 đến 6/3/2011, gần 70 học viên sẽ được truyền đạt những nội dung về: Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố năm 2011; Chức trách, nhiệm vụ của chính trị viên các phường, xã; Điều lệnh đội ngũ sửa đổi năm 2010; Kiểm tra bắn súng bộ binh; Phương pháp gói, buộc, chắp nối, liên kết phóng nổ chùm có định hướng; Hướng dẫn nội dung soạn thảo, phê duyệt giáo án; Điều lệnh đội ngũ; Xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch bảo vệ cơ quan, phòng không nhân dân; Phương pháp đăng kí công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên; Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật CKC, thực hành diễn tập ở cơ sở; Kế hoạch phòng, chống cháy rừng...Lớp tập huấn là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự địa phương...

LSO-Chiều ngày 1/3/2011, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ quân sự địa phương năm 2011.
Lớp tập huấn cán bộ quân sự địa phương
Trong 6 ngày, từ ngày 1/3 đến 6/3/2011, gần 70 học viên sẽ được truyền đạt những nội dung về: Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố năm 2011; Chức trách, nhiệm vụ của chính trị viên các phường, xã; Điều lệnh đội ngũ sửa đổi năm 2010; Kiểm tra bắn súng bộ binh; Phương pháp gói, buộc, chắp nối, liên kết phóng nổ chùm có định hướng; Hướng dẫn nội dung soạn thảo, phê duyệt giáo án; Điều lệnh đội ngũ; Xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch bảo vệ cơ quan, phòng không nhân dân; Phương pháp đăng kí công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên; Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật CKC, thực hành diễn tập ở cơ sở; Kế hoạch phòng, chống cháy rừng…
Lớp tập huấn là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự địa phương trong năm 2011, đáp ứng yêu cầu quân sự, quốc phòng trong thời kỳ mới.

Thanh Hòa