Chủ nhật,  29/01/2023

Đồn Biên phòng Bình Nghi đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện

LSO-Đồn Biên phòng Bình Nghi làm nhiệm vụ trên địa bàn 2 xã: Đào Viên và Tân Minh của huyện Tràng Định. Một địa bàn xa trung tâm huyện, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban chỉ huy đồn luôn bám sát nhiệm vụ mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đề ra “Xây dựng đơn vị vững mạnh”. Trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ Đồn Biên phòng Bình Nghi đã bám sát vào hướng dẫn của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; động viên, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ bám sát nhiệm vụ, bám sát địa bàn, xây dựng đơn vị vững mạnh, gắn với nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng đồn chính quy, vững mạnh toàn diện.Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi duy trì chế độ đọc báo trong ngàyĐể xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh, Đồn Biên phòng Bình Nghi đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...

LSO-Đồn Biên phòng Bình Nghi làm nhiệm vụ trên địa bàn 2 xã: Đào Viên và Tân Minh của huyện Tràng Định. Một địa bàn xa trung tâm huyện, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban chỉ huy đồn luôn bám sát nhiệm vụ mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đề ra “Xây dựng đơn vị vững mạnh”.
Trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ Đồn Biên phòng Bình Nghi đã bám sát vào hướng dẫn của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; động viên, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ bám sát nhiệm vụ, bám sát địa bàn, xây dựng đơn vị vững mạnh, gắn với nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng đồn chính quy, vững mạnh toàn diện.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi duy trì chế độ đọc báo trong ngày
Để xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh, Đồn Biên phòng Bình Nghi đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Từ năm 2008 đến nay, Ban Chỉ huy đồn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc chấp hành điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với phong trào thi đua của đơn vị, Đảng uỷ Đồn đã ra Nghị quyết chuyên đề số 31/NQ – ĐU/2008 về chấn chỉnh nâng cao chất lượng điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy. Trên cơ sở đó Chỉ huy đồn đã xây dựng kế hoạch 156/KH/2008 triển khai Nghị quyết đến các tổ, đội công tác và trạm kiểm soát. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ được quan tâm; đặc biệt là triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề gắn với các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đợt thi đua đặc biệt “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, cuộc vận động “10 xây, 10 chống”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chương trình hành động của đơn vị đề ra, trên cơ sở đó xây dựng Đảng bộ đơn vị trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn vững về an ninh, kinh tế- xã hội phát triển.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng uỷ, Chỉ huy đồn luôn đặt lên hàng đầu là thường xuyên củng cố kiện toàn các tổ chức Đảng, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Chi bộ, tổ đảng; xây dựng bổ sung đầy đủ quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy các cấp; chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc. Hoạt động của đơn vị luôn gắn với nhiệm vụ làm tốt công tác phối kết hợp với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tại địa bàn công tác. Về xây dựng lực lượng, chỉ huy đồn luôn quán triệt cán bộ chiến sỹ thực hiện đúng chức trách quân nhân (10 lời thề và 12 điều kỷ luật). Trong đơn vị, duy trì nếp sống chính quy, thực hiện nghiêm túc các chế độ trong ngày, trong tuần, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực quân số, tuần tra canh gác bảo vệ đơn vị. Thực hiện chế độ học tập, sinh hoạt, công tác đi vào nền nếp, có chiều sâu và động viên được các cán bộ, chiến sỹ gương mẫu chấp hành. Mọi quân nhân trong đơn vị tự giác rèn luyện tác phong lối sống sinh hoạt đúng điều lệnh. Công tác hậu cần, được đơn vị đẩy mạnh hằng năm tăng gia vượt 20% chỉ tiêu đề ra; chăn nuôi đạt bình quân 28,3 kg/người , vượt chỉ tiêu 116%; công tác tăng gia cơ bản đáp ứng đủ thực phẩm phục vụ sinh hoạt cho bộ đội. Cơ sở vật chất nơi ăn chỗ nghỉ luôn bảo đảm sạch, đẹp, gọn gàng ngăn nắp; vườn thuốc nam rộng 60 m2 trồng đủ 10 nhóm cây thuốc các loại. Đơn vị thực hiện tốt phong trào “ Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt“; bảo đảm quân số khoẻ đạt 98% trở lên. Cây xanh bóng mát được chăm sóc chu đáo. Trong sân đơn vị, khẩu hiệu, bảng biểu, xây dựng theo quy định được bố trí hợp lý.
Tích cực tăng gia tự túc rau xanh
Công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện, đơn vị đã bám sát kế hoạch của cấp trên. Công tác huấn luyện được coi trọng chất lượng, bảo đảm thời gian và sát với địa bàn. Nội dung, thời gian huấn luyện bảo đảm 100%. Quân số tham gia huấn luyện đạt 85,48%. Kết quả kiểm tra năm 2010, loại giỏi chiếm 36,87%, khá chiếm 44%, đạt yêu cầu 13,75%. Công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên bám sát địa bàn. Công tác vận động quần chúng đã phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh biên giới, phát triển kinh tế- xã hội, gắn với xây dựng địa bàn các xã biên giới vững mạnh.

Với những nỗ lực của Đảng uỷ, Chỉ huy Đồn Biên phòng Bình Nghi trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, chính quy, trong 3 năm qua, đồn được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tặng giấy khen về thành tích thực hiện cuộc vận động 50 của BĐBP tỉnh. Đồn vinh dự được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu Đơn vị có môi trường văn hoá tốt. Năm 2010, Đồn được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong công tác lao động sản xuất, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn 2006-2010. Phát huy thành tích đạt được trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bình Nghi đang tiếp tục ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống BĐBP và 22 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3).

Phan Cầu