Thứ hai,  06/02/2023

Ghi nhận từ đợt huấn luyện giai đoạn 1 ở thành phố Lạng Sơn năm 2011

Trong 2 ngày 9 - 10/3/2011, Ban CHQS thành phố tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). LSO- Đợt huấn luyện lần này đã thể hiện được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tư thế SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.Huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ là một trong những nhiệm vụ đầu tiên hết sức quan trọng đối với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là đối với thành phố Lạng Sơn, nơi có vị trí chiến lược về quốc phòng, kinh tế, xã hội của tỉnh. Xác định được tầm quan trọng đó, căn cứ vào Chỉ lệnh SSCĐ số 45/CL-BTL ngày 9/1/2007 của Tư lệnh Quân khu về SSCĐ; Hướng dẫn số 334/HD-BTM hướng dẫn thực hiện Chỉ lệnh SSCĐ; kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ của đơn vị đã được Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phê chuẩn, hướng dẫn nội dung, thời gian huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ năm 2011 của Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, Ban Tham mưu của Ban CHQS thành phố đã lập kế hoạch cụ thể để tổ chức triển...

Trong 2 ngày 9 – 10/3/2011, Ban CHQS thành phố tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). LSO- Đợt huấn luyện lần này đã thể hiện được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tư thế SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ là một trong những nhiệm vụ đầu tiên hết sức quan trọng đối với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là đối với thành phố Lạng Sơn, nơi có vị trí chiến lược về quốc phòng, kinh tế, xã hội của tỉnh. Xác định được tầm quan trọng đó, căn cứ vào Chỉ lệnh SSCĐ số 45/CL-BTL ngày 9/1/2007 của Tư lệnh Quân khu về SSCĐ; Hướng dẫn số 334/HD-BTM hướng dẫn thực hiện Chỉ lệnh SSCĐ; kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ của đơn vị đã được Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phê chuẩn, hướng dẫn nội dung, thời gian huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ năm 2011 của Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, Ban Tham mưu của Ban CHQS thành phố đã lập kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian huấn luyện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã lên kế hoạch phân công cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm từng mặt công tác một cách chặt chẽ trong việc tiến hành huấn luyện dã ngoại. Nhìn chung, việc xây dựng kế hoạch huấn luyện đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.
Tập trung lực lượng trước khi hành quân

Sau khi huấn luyện lí luận chung, đơn vị tập trung lực lượng hành quân dã ngoại ra khu vực sơ tán. Trong giai đoạn 1 – chuyển trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, huy động và tiếp nhận lực lượng, phương tiện động viên, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ theo từng bước thời gian đã đưa ra. Đảng ủy, Chỉ huy và các Ban trong đơn vị đã thể hiện đúng vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện các nhiệm vụ SSCĐ khi địa phương có tình huống chiến tranh.
Mặc dù đây mới chỉ là huấn luyện đợt 1, song được đánh giá là khá thành công. Nhất là khi hành quân dã ngoại lên khu vực sơ tán, quân số cơ động đảm bảo đúng kế hoạch, trong quá trình hành quân đảm bảo thời gian, giữ vững đội hình, trú quân theo kế hoạch. Sau khi chiếm lĩnh khu vực sơ tán, các ban đều tổ chức tuần tra canh gác, có kế hoạch để phòng tránh, đánh trả địch; triển khai tiếp nhận, huấn luyện lực lượng dự bị động viên để hiệp đồng chặt chẽ tiến công tiêu diệt địch. Lực lượng hậu cần đảm bảo đủ thức ăn, nước uống hợp vệ sinh…phân phát xuống cấp dưới; đảm bảo an toàn về người, vũ khí, phương tiện…
Trong đợt huấn luyện này, nhiều cán bộ, chiến sĩ tuy mới tham gia lần đầu nhưng đã phát huy tốt phẩm chất người lính thời kì mới. Thiếu úy Trịnh Xuân Tâm, trợ lí quân khí, Ban Hậu cần cho biết, là một sĩ quan mới ra trường và được công tác tại Ban CHQS thành phố, lần đầu tiên được hành quân dã ngoại chuyển trạng thái SSCĐ. Ban đầu cảm thấy còn bỡ ngỡ, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng rèn luyện ở mức cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào sự thành công đợt huấn luyện lần này của đơn vị.
Qua đợt huấn luyện giai đoạn 1, Ban CHQS thành phố đã kịp thời rút kinh nghiệm. Trung tá Trương Công Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết, đợt huấn luyện lần này nhằm giúp các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhanh chóng thuần thục mọi bước trong việc chuyển trạng thái SSCĐ, bảo toàn lực lượng trong tác chiến, phòng thủ. Tuy còn một số điểm hạn chế về cự li đội hình hành quân, ý thức khi trú quân chưa cao, triển khai kế hoạch chưa nhanh gọn. Song để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, người dân khu vực sơ tán; củng cố tổ chức, làm công tác dân vận địa phương; tuần tra canh gác, cảnh giới…luôn sẵn sàng chuyển trạng thái SSCĐ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù định, đồng thời sẵn sàng cùng toàn tỉnh đối phó với chiến tranh xâm lược.

Thanh Hòa